Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 16. september 2019

 

 

 

Sted: De kulturhistoriske samlinger, Haakon Sheteligs plass 10, Bergen

Tid: 16. september 2019, kl. 10.00-16.00

 

Innhold:

  • Diskusjon og refleksjon om undervisning for bærekraftig utvikling i prosjektene
  • Videreutvikling av eget prosjekt


Referat

Den 16. september møttes alle skolene som er med i Den naturlige skolesekken på Vestlandet for regionsamling i Bergen. Dagen startet med kort presentasjon på grupper om planer, forventninger og erfaringer nye og erfarne skoler hadde.

Vi startet med et arbeid der vi diskuterte begrepet bærekraftig utvikling. Begrepet "bærekraftig utvikling" har mange definisjoner, og vi har alle vår egen oppfatning av hva det omfatter.

Bilde 1 fra samling i DNS Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 16. september 2019

Vi skrev lapper med hva vi assosierte med begrepet. De ble diskutert og sortert i grupper. Det var lapper som har med poltikk å gjøre, andre med økonomi, miljø, holdninger, tiltak eller samfunnsspørsmål. Og ikke minst undervisning. En slik sortering kan lede oss inn på de mange dilemmaene vi står overfor på veien mot et bærekraftig samfunn, og på hvordan vi skal legge opp undervisningen – for elever som skal leve med og takle alle utfordringene i voksenlivet sitt. DNS-skolene har et stort spekter av tema, problemstillinger og arbeidsmåter i prosjektene sine. Første klasse setter poteter, ungdomsskoleelever holder bier, en skole arbeider med kommunens arealdisponering, plastproblemet er i fokus noen steder, andre vil kildesortere og redusere matsvinn. Felles for alle er at elevene er aktive, engasjerte og opplever nærhet til problemstillingene.

Etter lunsj fikk deltakerne prøve seg som elever og fikk et leseoppdrag knyttet til Aftenpostens grønne greier med tema vindmøller. Dette ble gjort for å gi et eksempel på hvordan bærekraftig utvikling kan presenteres for elevene og et eksempel på hvordan man kan finne og sortere argument.

Videre fokuserte samlingen på skolens eget arbeid med utgangspunkt i arbeid med problemstillingen og elevenes utbytte. Før deltakerne gikk i gang med å jobbe med egen problemstilling, fikk de presentert hva en kompleks problemstilling er, og hvordan det i større grad legger til rette for utdanning for bærekraftig utvikling enn en mer tradisjonell naturfaglig problemstilling gjør. I dette arbeidet tok deltakerne utgangspunkt i plakaten.

Bilde 1 fra samling i DNS Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 16. september 2019