Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og søndre del av Trøndelag, 24. september 2019

Sted: Kalvskinnet, NTNU, Trondheim

Tid: 24. september 2019

 

Innhold:

  • Diskusjon og refleksjon om undervisning for bærekraftig utvikling i prosjektene
  • Videreutvikling av eget prosjekt

 

Referat fra samling i Natursekken i Møre og Romsdal og sørlige del av Trøndelag.

Tirsdag 24. september møttes lærere fra Natursekkens region Møre og Romsdal og den sørlige del av Trøndelag til regions-samling på NTNUs Campus Kalvskinnet i Trondheim.

  Bilde 1 fra samling i DNS MR og Sør-Trøndelag, 24. september 2019

Det var 29 lærere i fra 14 skoler som deltok.

Gjennom erfaringsdeling, arbeid med eget prosjekt og faglige og fagdidaktiske økter var målet for dagen å bidra til kompetanseheving på bærekraftig utvikling (BU) og utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Vi ønsket også å øke oppmerksomheten på elevutbytte i utdanning for bærekraftig utvikling samt å videreutvikle problemstillingen i eget prosjekt.

Etter en kort presentasjonsrunde av alle, startet vi dagen med en runde med erfaringsdeling hvor lærerne delte forventninger til og erfaringer fra deltakelse i Den naturlige skolesekken (DNS). Lærerne fra nye skoler delte sine forventninger til deltakelsen i DNS, mens lærerne fra «gamle» DNS-skoler delte sine erfaringer med arbeidet og ga råd til de nye skolene. Et råd som gikk igjen hos mange var viktigheten av at prosjektet var godt forankret hos skolens ledelse.    

Deretter hadde vi en kort introduksjon om hva den naturlige skolesekken handler om før vi jobbet i grupper på fire med begrepet bærekraftig utvikling. Lærerne reflekterte over begrepet bærekraftig utvikling og hva som skal til for at undervisningen kan handle om bærekraftig utvikling og skrev dette ned på små lapper, ett perspektiv pr. lapp. Så sorterte de lappene i kategoriene «begrepet BU», «temaer som egner seg til undervisning i BU» og «undervisning for BU».

  Bilde 2 fra samling i DNS MR og Sør-Trøndelag, 19. september 2019

Vi reflekterte over hva denne øvelsen hadde bidratt med, og det var enighet om at en slik «rydde-prosess» var en fin øvelse for å komme inn under begrepene. Noen ønsket å ta md seg denne øvelsen og bruke den i sitt eget kollegie.

Etter lunsj jobbet vi ut ifra et elevperspektiv gjennom en tverrfaglig lese-aktivitet om et aktuelt og konfliktfylt tema (tegneserie om ulv). Gjennom denne aktiviteten fikk lærerne øvelse i å gjenkjenne de tre BU-dimensjonene; sosiale forhold, miljømessige forhold og økonomiske forhold som kom fram i teksten. Denne aktiviteten er et eksempel på en aktivitet som kan benyttes som en start på å forstå begrepet BU gjennom en konkret sak, eller som oppstart på et tema som for eksempel «biologisk mangfold».

Vi satte så fokus på problemstillinger skolene (lærere og elever) skulle jobbe med i sine egne prosjekt for å gjøre undervisningsopplegget så virkelighetsnært og autentisk som mulig. Når man jobber med bærekraftige spørsmål, er problemstillingene ofte både komplekse og verdilada. Egenskaper og kjennetegn ved komplekse og verdiladede problemstillinger ble diskutert og dette ble sett på i lys av et eksempel fra en skole.  

Siste økt på denne samlingen arbeidet vi med kompetanse-begrepet og hva kompetanse i og om bærekraftig utvikling innebærer (en syntese av kunnskaper, ferdigheter og holdninger) og hva handlingskompetanse innebærer.  

Til slutt ble det minnet om underveisrapporten som skal leveres i nov/des og Natursekk-konferansen som er i Oslo fredag 7. februar 2020.

Takk for en hyggelig dag sammen med kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige lærere.

Ellen