Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus (sør) og Østfold, 12. september 2019

 

 

 

Sted: Stort møterom, 2. etasje, Georg Sverdrups hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Tid: 12. september 2019, 09.30 - 15.30Program:

09:30 – 10:30  Oppstart, velkommen
                        Erfaringsdeling

10:30 – 10:45  Pause

10:45 – 12:00  Hva legger du i bærekraftig utvikling? Aktivitet I

12:00 – 12:45  Lunsj

12:45 – 13:15  Hva legger du i bærekraftig utvikling? Aktivitet II

13:15 – 14:00  Problemstillingen som innfallsvinkel

14:00 – 14:15  Pause

14:15 – 15:30  Kompetanse for bærekraftig utvikling og arbeid med elevutbytte i eget                         prosjekt
                        Oppsummering

Bilde fra samling, 12. september 2019

Referat

39 engasjerte lærere fra 18 skoler møtte opp til skoleårets første regionsamling i Den naturlig skolesekken ved Universitetet i Oslo.

Målet for dagen var at man gjennom ulike aktiviteter og arbeidsformer skulle

  • bidra til kompetanseheving på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling
  • øke oppmerksomheten på elevutbytte i utdanning for bærekraftig utvikling, og videreutvikle problemstillingen i eget prosjekt

Deltakerne var fra start delt i ni grupper og lærere fra samme skole var plassert i ulike grupper. Etter at deltakerne var ønsket velkommen, ble programmet innledet med at deltakerne delte erfaringer fra sitt arbeid innenfor Den naturlige skolesekken. Deltakerne hadde på forhånd fått informasjon om hva det var ønskelig at de delte erfaringer om. Lærere fra nye skoler ble bedt om å fortelle hva skolen foreløpig har tenkt å gjøre i årets DNS-prosjekt og hvilke forventninger de har til deltakelsen i DNS.  Lærerne fra erfarne skoler ble bedt om å sette ord på hvilke endringer de har gjort i skolens prosjekt gjennom den tiden de har deltatt i DNS, samt formidle sitt beste råd til de nye skolene. Denne første delen ble avrundet med en kort oversikt over hva lærernettverket i DNS innebærer og hvilke innholdselementer lærerne kan forvente å få i løpet av tre år.

Etter en kort pause gjennomførte gruppene en aktivitet med utgangspunkt i spørsmålet «Hva legger du i bærekraftig utvikling?» og etter hvert også «Hva skal til for at undervisningen kan handle om bærekraftig utvikling?». Målet med aktiviteten var å bevisstgjøre deltakerne på begrepets innhold og forsøke å sortere og gruppere dette mangfoldige innholdet. Dette arbeidet ble koblet opp mot hvordan Overordna del i læreplanen beskriver både bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling (UBU).

Etter lunsj gjennomførte vi en leseaktivitet for å modellere hvordan begrepet bærekraftig utvikling kan innledes sammen med elever, og hvordan det eventuelt kan tas videre i en større aktivitet.

Neste tema var hvordan problemstillingen i skolenes prosjekter kan bidra til utvikling og spissing av prosjektene slik at undervisningsoppleggene handler om UBU. Problemstillinger innenfor bærekraftig utvikling kjennetegnes ved at de er komplekse og verdilada. Lærerne ved hver skole arbeidet her med hvordan problemstillingen i eget prosjekt kan spisses eller utvikles slik at den tydelig peker mot at elevenes utbytte av prosjektet er bevissthet om bærekraftig utvikling.    

Siste del av dagen ble brukt til å gå inn i kompetansebegrepet og temaet kompetanse for bærekraftig utvikling. Elevenes ønskede handlingskompetanse innenfor bærekraftig utvikling bygger på både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. I denne delen arbeidet lærerne ved hver skole med presisering av ønsket elevutbytte av skolens prosjekt.

Samlinga ble avsluttet til kl 15.30 med informasjon om tema det vil bli arbeidet videre med både på den nasjonale konferansen 7.februar og på regionsamling våren 2020. Underveisarbeidet som skolene skal levere før jul og poster til konferansen i februar vil det komme nærmere informasjon om på DNS sine nettsider.   

Bilde 3 fra samling, 12. september 2019