Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland og nordlige del av Trøndelag 22-23. oktober 2019

Sted: Tromsø

Tid: 22.-23. oktober 2019

Program og mer informasjon kommer senere.

Påmeldingsfrist 27. september

Innhold:

  • Diskusjon og refleksjon om undervisning for bærekraftig utvikling i prosjektene
  • Videreutvikling av eget prosjekt

Nettressurser

(skolelab.no)