Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland og nordlige del av Trøndelag 22-23. oktober 2019

Sted: Thon Hotel Polar, Grønnegata 45, Tromsø

Tid: 22.-23. oktober 2019

Bilde 1 fra samling i DNS region nord, 22.-23. oktober 2019

Tirsdag 22. oktober

11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.45 Velkommen og erfaringsdeling
13.45 - 14.00 Pause
14.00 - 15.15 Skolepresentasjon
                      Hva legger du i bærekraftig utvikling? Aktivitet
15.15 - 15.45 Pause
15.45 - 17.00 Skolepresentasjon
                      Hva legger du i bærekraftig utvikling? Aktivitet ll

19.00 Felles middag i hotellets spisesal

Onsdag 23. oktober

08.30 - 09.45 Skolepresentasjon
                      Problemstillingen som innfallsvinkel
09.45 - 10.00 Pause
10.00 - 11.30 Kompetanse for bærekraftig utvikling og arbeid med elevutbytte
                      i eget prosjekt. 
                      Avrunding
11.30              Lunsj og avreise

Innhold:

 • Diskusjon og refleksjon om undervisning for bærekraftig utvikling i prosjektene
 • Videreutvikling av eget prosjekt

 

Referat DNS Regionsamling Nordre del av Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Til stede: 50 lærere fra Regionen

 

Dag 1

 1. Erfaringsutveksling:

Vi startet med erfaringsutveksling i 11 grupper der gamle og nye skoler satt ved samme bord mens lærerne fra de ulike skolene var delt.

Oppsummering av tips fra erfarne skoler til de nye skolene:

 • Begynn i det små, ikke ha for store ambisjoner i starten.
 • Viktig å ha rektor og kollegiet i ryggen i prosjektet.
 • Legg prosjektet inn i skolens årshjul for å gjøre prosjektet mindre personavhengig og sikre kontinuitet.
 • En viss andel av tildelte midler skal gå til utvikling av prosjektet. Bruk den tida man har krav på for å planlegge og utvikle prosjektet.
 • Lag en informasjonsbank for lagring av data og de undervisningsoppleggene som er tilknyttet prosjektet.
 • Trekk inn eksterne aktører, men vær tydelig på hva man ønsker at den eksterne aktøren skal bidra med.
 • Dokumenter underveis i form av bilder, elevarbeid, etc. for å vise frem f. eks. på foreldremøte, i underveisarbeid og årsrapporter, på poster o.l..
 • Husk at elever skal jobbe utforskende og at ikke alle oppgaver har en fasit.
 • Jobbe stedsbasert og bruk lokalmiljøet som læringsarena.
 1. Ingrid Jensen og Hilde-Marie Skarstein fra Lundenes skole presenterte sitt prosjekt «Grytøy gjennom 100 år» 
 1. Faglig innføring og aktivitet «Hva legger vi i bærekraftig utvikling?».

Oppsummering av aktiviteten:

 • Aktiviteten er godt egnet for å jobbe med kollegainvolvering med fokus på å skape en bedre forståelse for hva bærekraftig utvikling omfavner inkludert tverrfaglig samarbeid, planlegging.
 • Blir mer trygg på begrepet og mer sikker i planleggingen.

Bilde 2 fra samling i DNS region nord, 22.-23. oktober 2019

 1. Tove Klausen og Karine Mørk Jørgensen fra Longyearbyen skole presenterte skoleprosjektet «Spor», om avfallshåndtering og kulturspor på Svalbard
 1. Leseaktiviteten om sau og ulv fra «Grønne greier» i Aftenposten.

Konkret eksempel på hvordan lærere kan jobbe med de ulike BU- perspektivene

Nyttig aktivitet for å jobbe med argumentasjon i UBU.

 

Etter første dagen møttes alle deltakerne til felles middag på hotellet

 

Dag 2

 

 1. Silje Johansen og Susanne Larsen fra Nordhus skole presenterte sitt prosjekt «Den digitale skogen»
 1. Egenskaper ved komplekse og verdilada problemstillinger

Regionkontaktene brukte mye tid til veiledning i skolenes arbeidsøkt med egen problemstilling i DNS-prosjektet.

 1. Dag 2 ble avsluttet med teoretisk bakgrunn og en aktivitet om kompetanser innenfor UBU og elevutbytte i eget prosjekt.

 

Vi avsluttet samlingen med felles lunsj 😊