Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, 10. april 2019

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

 

 

Onsdag 10. april møtte lærere fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder til regionsamling i Den naturlige skolesekken ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn.

Samlingen startet med en erfaringsdeling med fokus på hvordan skolens prosjekt hadde utviklet seg i løpet av skoleåret. Deretter ble de fire perspektivene/fokusområdene i DNS: aktiv bruk av læringsarena, utforskende undervisning, samarbeid med eksterne aktører og tverrfaglig/flerfaglig undervisning løftet frem og presentert gjennom ulike skoleeksempler. Skolene diskuterte hvordan de ulike perspektivene kom frem i eget prosjekt.

Etter lunsj var hovedtemaet tverrfaglig undervisning. Det ble holdt en kort forelesning, hvor bl.a. tverrfaglighet ble knyttet opp mot flere av skolens nasjonale styringsdokumenter, og der betydningen av tverrfaglig undervisning i utdanning for bærekraftig utvikling ble påpekt.

Sørøst_1

Lærerne ble deretter delt inn i grupper der de drøftet hvordan man jobber/ønsker å jobbe når flere fag er involvert i undervisningen. Dette ble notert ned som stikkord på lapper som deretter ble sortert i ulike hovedkategorier.

Siste del av dagen arbeidet lærerne med eget prosjekt, før vi avsluttet med en felles oppsummering. Det ble informert om frist for årsrapportering, som er 14. juni 2019.

Takk for en hyggelig samling med gode innspill!

Anja og Ingunn