Referat fra regionsamling for skolene Den naturlige skolesekken i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 5. april 2019

Skranevatnet skole hadde invitert alle natursekkdeltakerne til å være med på skolens miljøfagdag 5. april. Et strålende tilbud, som vi tok imot med stor glede. 14 lærere fra 10 skoler deltok.

Fredag 5. april

 

08:00-08:45 For natursekkdeltakere og personalet på Skranevatnet skole. Kultursalen.
  1) Velkommen til miljøfagdag v/ rektor Kjetil Damm
  2) Undervisning for bærekraftig utvikling v/ Olaug Vetti Kvam
  3) Presentasjon av fagdag v/Nina og Maria
08:45-09:10 Pause
09:10-09:55 Spis opp maten. Foredrag v/ Mette Havre (for 2., 3. og 4. trinn)
10:00-11:00 Vi får følge skolens elever i ulike praktiske aktiviteter
11:00-12:00 Lunsj
12:00-15:00 Natursekksamling

 

For å rekke både skolebesøk og regionsamling startet vi kl. 8 med en felles økt sammen med alle lærerne på Skranevatnet. Kompetanser for bærekraftig utvikling var i fokus, og etter felles introduksjon var det diskusjoner der alle pekte ut tre viktige kompetanser som ble diskutert med sidemannen (der hver deltaker skulle finne argumenter for de kompetansene sidemannen hadde valgt ut). Vi merket oss særlig deltakeren fra Husabø skole sin formulering om Sosial medmenneskelig kompetanse.

Elevene startet ni, og vi fikk følge Mette Havre sitt engasjerende foredrag «Spis opp maten» for 2. 3. og 4. trinn. Elevene ble invitert til å bli med som matreddere, og det var stor entusiasme i salen for å påvirke familien til å kaste mindre mat. En jente ved siden av oss uttrykte uro for hvordan hun skulle klare å hindre matkasting både hjemme og hos bestemor, men det var tydelig at hun i alle fall hadde tenkt å prøve. :)

Meitemarkterrarium der elevene kan observere meitemark i arbeid. Meitemarkterrarium der elevene kan observere meitemark i arbeid.

 

Den neste timen fikk lærerne besøke de ulike trinnenes stasjoner:

 Sanseløype – aktivitet. Matjungelen er et aktivitetsprogram for SFO.

  1. Hvor kommer maten fra? Elevene velger matvarer og "lottokort" som de bruker for å beskrive veien fra jord til bord.
  2. Meitemarkjakt ved Skranevatnet / Meitemarkterrarium i amfiet.
  3. Bybonde Ida Kleppe. Hvordan kan vi øke matproduksjonen i skolehagen?
  4. Bievennlig rundkjøring – vi lager nytt bed oppå gresset.
  5. Vi lager lunsj av overskuddsmat fra lokalbutikkene.

  Lunsjen ble tilberedt av sjette trinn, av mat som var gått ut på dato. Lunsjen ble tilberedt av sjette trinn, av mat som var gått ut på dato.

Sjette trinn imponerte stort med alle rettene de hadde laget av mat som var gått ut på dato. De hadde gått til butikkene i nærheten, og fått med seg mye mat til prosjektet sitt. Vi fikk servert en flott lunsj med hyggelig påskeoppdekning. Elevene hadde ikke fått oppskrifter på forhånd, denne gangen måtte de ta utgangspunkt i de råvarene de fikk, og bestemme seg for hva de skulle lage.

Påskestemning rundt bordene som sjette trinn hadde pyntet. Påskestemning rundt bordene som sjette trinn hadde pyntet.  

Etter lunsjen var det tre timer «vanlig» regionsamling med fokus på tverrfaglig undervisning. Vi startet med en gjennomgang av hva som hadde skjedd i skolenes prosjekter siden sist, og introduserte Kunnskapssirkelen med spørsmålet «Hva håper du at elevene får ut av å være med i Den naturlige skolesekken?».

Diskusjon om hvordan vi får til tverrfaglig arbeid i prosjektene.  Diskusjon om hvordan vi får til tverrfaglig arbeid i prosjektene.

Økten med tverrfaglig arbeid fulgte felles mal, med introduksjon og gruppearbeid. Etter økta om tverrfaglig arbeid, satt lærerene skolevis og arbeidet med utvikling av eget prosjekt. De fleste foretrakk å bruke plakaten til dette arbeidet. Oppsummeringen sluttet selvsagt med en stor takk til Nina og Maria ved Skranevatnet skole som hadde lagt ned et fantastisk arbeid for å gjøre dette til en stor dag for elevene, og for oss som fikk komme på besøk og oppleve elevenes engasjement.

Skolebesøk gir mulighet til å oppdage små prosjekter rundt i klasserommene. Skolebesøk gir mulighet til å oppdage små prosjekter rundt i klasserommene.

Nettressurser

(natursekken.no)
(uib.no)