Nettverksamling for de videregående skolene i Den naturlige skolesekken

Sted: Radisson Blu, Gardermoen

Tid: 4. april 2019, kl. 10.00 - 16.00

Påmeldingsfrist: 22. mars 2019

Foreløpig program

10:00 – 10:15 Innledning

10:15 – 11:30 Presentasjon av skoleprosjekt og erfaringsdeling

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 14:00 Økt om tverrfaglighet

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 14:45 Tverrfaglighet forts.

14:45 – 15:45 Utvikling av eget prosjekt

15:45 – 16:00 Oppsummering og årsrapportering

Nettressurser

(skjema.uio.no)