Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og sørlige del av Trøndelag, 2.-3. april 2019

Referat fra regionsamling for skoler i Den naturlige skolesekken fra Møre og Romsdal og sørlige del av Trøndelag

 

Referat fra regionsamling for Møre og Romsdal, og sørlige del av Trøndelag
2. og 3. april, 2019, Hovde gård, Brekstad
Deltakerne: 21 lærere, og Ellen og Eli

Tirsdag:
Vi startet med lunsj, før hver enkelt skole ble presentert. Deretter ble programmet for dagene gjennomgått. Vi startet den faglige delen med en presentasjon av prosjektet til Solvang skole. Dette skoleprosjektet ble presentert på den nasjonale konferansen i februar og ble nå brukt som utgangspunkt for et gruppearbeid der lærerne analyserte det Solvang har gjort ut fra en modell av fire UBU-faktorer. Erfaringene fra analysearbeidet ble tatt med over i arbeid med eget skoleprosjekt.
Deretter ble fokuset satt på sammensatte problemstillinger. Etter en teoretisk gjennomgang av temaet ble kunnskapsbyggingssirkel (KBsirkel) som metode introdusert. Deretter jobbet vi i to KBsirkler med den dagsaktuelle problemstillingen «Bør det bygges skole på en gammel søppelfylling»? Etterpå jobbet skolene med egne prosjekt i forhold til sammensatte problemstillinger. og hvordan de helt konkret kan arbeide med elever i forhold til de sammensatte problemstillingene. Vi avsluttet dagen med felles middag.
Vi ble så kjørt til Garten hvor vi «utforsket fjæra». Været var nydelig og det var så å si vindstille (en sjeldenhet på Ørlandet). Vi fant litt av hvert, men spesielt kan nevnes et pattedyrkranium, nakensnegl, pyntekrabbe, strutskjell og tangsprell.

Utforske fjæra DNS


Onsdag:

Onsdagen var viet til tverrfaglighet. Vi startet opp 8.30 med en kort forelesning, hvor tverrfaglighet ble knyttet opp mot NOU’er, stortingsmelding og overordnet del av læreplanen. Så ble fordeler og ulemper med tverrfaglig arbeid utforsket i KBsirkler. Med utgangspunkt i dette jobbet lærerne videre gruppevis med fokus på hvordan de selv arbeidet tverrfaglig på egen skole og hvordan dette kunne utvikles videre. Det ble skrevet lapper som ble samlet under ulike hovedkategorier. Se en
oppsummering av dette i vedlegg. Så ble det i plenum en avklaring av de ulike begrepene for faglighet (mono-, fler-, kryss-, tverr- og transfaglighet), før skolene jobbet med eget prosjekt. Her ble det også noen korte samtaler med de fleste av skolene hvor det ble avdekket eventuelle behov for videre faglig fordypning. Flere følte behov for å ta temaet tverrfaglighet tilbake til skolen, og kanskje spesielt ledelsen. De har dermed fått tilsendt ppt’en for tverrfaglighet slik at de kan bruke den ved eget fremlegg i kollegiet. Det kan nevnes avslutningsvis at mange ser et behov for at ledelsen får bedre innsyn i prosjektet, og det kom forslag om det ledelsen må få en sterkere oppfordring til å delta på den nasjonale konferansen.

 

Neste samlingen er 24. september 2019, på Kalvskinnet, NTNU, Trondheim

 

Takk for innsatsen og gode innspill, Ellen og Eli