Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Oslo, Akershus sør og Østfold, 2. april 2019

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Oslo, Akershus sør og Østfold.

 

 

 

Referat fra Regionsamling for lærere i Oslo, Østfold og Akershus,

2. april 2019

 

Program for dagen:

 

09:30 – 09:45     Innledning

09:45 – 10:45     Økt om tverrfaglighet

10:45 – 11:00     PAUSE

11:00 – 11:45     Økt om tverrfaglighet fortsetter

11:45 – 12:45     Lunsj

12:45 – 13:20     Presentasjon av skoleprosjekt og erfaringsdeling

13:20 - 13:30      PAUSE med kaffe og kake

13:30 – 14:45     Utvikling av eget prosjekt                          

14:45 – 15:00    Oppsummering og års-rapportering      

 

Vi startet med å ønske velkommen til alle lærerne. Vi var 17 skoler representert og 35 lærere påmeldt til samlingen. Oppstart av samlingen var et tilbakeblikk på konferansen 8. februar og som oppvarmingsaktivitet gjennomførte vi en erfaringsdeling knyttet til inspirasjon og motivasjon fra årets konferanse.  Mål for dagen var refleksjon og framdriftsplanlegging i skolens DNS-prosjekt, med fokus på tverrfaglighet. Målet var også å bidra til kompetanseheving på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling og bidra med verktøy til planlegging og refleksjon rundt samarbeid og undervisning på tvers av fag.

Samarbeid og behov for tverrfaglig arbeid i skolen blir aktualisert i viktige dokumenter for skolen. Tverrfaglig samarbeid i skolen skal bidra til at elevene oppnår dybdelæring og relevant kompetanse, ved at de forstår sammenhenger innad i fag og mellom fag. Det ble gjennomført en faglig økt før lunsj, der lærernes praksis knyttet til tverrfaglig arbeid var tema. Lærerne startet med en erfaringsdeling, før det ble lagt opp til utprøving av en aktivitet. Aktiviteten som lærerne gjennomførte, kan de ta med tilbake til egen skole og gjennomføre med kollegaer.

Bilde samling OØA

Etter lunsj presenterte Fredrik Svang Jansen fra Seiersten Ungdomsskole i Drøbak, skolens DNS-prosjekt; «Bør vi sette ut kunstige rev i Drøbaksundet?». Sammen med en kort rekapitulering av skolepresentasjonen til Solvang skole fra DNS-konferansen, dannet skolepresentasjonen utgangspunkt for en ny runde med erfaringsdeling. Der lærerne skulle samtale i grupper om overføringsverdien fra skolepresentasjonene til eget prosjekt.

 Den siste delen av samlingen var satt av til utvikling av eget skoleprosjekt. Som introduksjon til dette arbeidet, ble lærerne introdusert for «Kunnskapssirkelen». Kunnskapssirkelen er en metode der læreren fasiliteter kunnskapsdeling. Metoden bygger på en sosial læringskultur der kunnskapen er kollektiv. Utgaver av denne metoden kan være kjent for flere lærere, men i denne samlingen var fokuset å bruke metoden for bevisst å få frem hvordan man kan trene på å være aktive lyttere, respektere andres meninger og øve på samarbeid sammen med elevene. Selve metoden med tilhørende regler ble gjennomgått før metoden ble modellert med et par åpne spørsmål.

På slutten av dagen arbeidet lærerne med eget prosjekt, før vi hadde en felles avslutning med oppsummering av dagen. Det ble gitt informasjon om videre arbeid og års-rapportering, som har frist 14. juni 2019.