Referat fra Deltakerkonferanse 8. februar 2019

Alle skoler i Den naturlige skolesekken skoleåret 2018/2019 deltok på konferansen med to lærere og mange også med skoleleder.

Dato: fredag 8. februar

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Program ligger vedlagt i høyre kolonne

Skolene som har vært med i Natursekken i mer enn et år har levert postere som danner utgangspunkt for Postersesjonen for alle lærerne. Posterne trykkes og henges opp i underetasjen og i foajeen. På denne måten får man innblikk i andres prosjekter. Etter konferansen tar lærerne med sin poster tilbake til egen skole.

Parallellene etter lunsj har temaer som tas opp på samlinger og konferanser i DNS. Vi ønsker at du som lærer eller skoleleder skal velge deg den sesjonen som du ikke har deltatt på tidligere på samlinger i DNS, og som du tenker kan være spesielt nyttig for videre planlegging av prosjektet ved egen skole. Dere som er eksterne aktører må selv ta stilling til hva som kan være mest nyttig for dere.

 

Omtale av parallellsesjoner

Utforskende arbeidsmåter i undervisning for bærekraftig utvikling

Ved å ta i bruk utforskende arbeidsmåter i undervisningen, engasjeres elevene i aktiv og autentisk problemløsning. Elevene får trening i å stille egne spørsmål, planlegge og utføre undersøkelser for å kunne samle inn data som brukes som grunnlag for å finne svar på spørsmålene sine.

På denne måten får elevene ikke bare kunnskaper om, men de utvikler også ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å oppnå handlingskompetanse for bærekraftig utvikling. I denne workshopen vil dere få presentert eksempler på skoleprosjekter, og sammen skal vi se nærmere på hva det vil si å være utforskende og diskutere hvordan man kan gjøre et prosjekt utforskende.

 

Bærekraftig utvikling og sammensatte problemstillinger 

Problemstillinger innenfor bærekraftig utvikling finnes det ingen fasitsvar på. Det er flere interesser som må ivaretas. Dette kaller vi gjerne «sammensatte problemstillinger». På disse problemstillingene er løsningene snarere gode eller dårligere, og sterkt interesseavhengige. I denne workshopen vil vi analysere ulike problemstillinger, se hva som kjennetegner sammensatte problemstillinger og du vil få hjelp til å arbeide med sammensatte problemer i eget prosjekt.

 

Nærmiljø og lokalsamfunn som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling

Det er et økt fokus på miljø-, klima og andre bærekraftsutfordringer, både i samfunnsdebatten og i den pågående fagfornyelsen i skolen. Temaene kan samtidig oppleves som svært komplekse og abstrakte og dermed vanskelige å arbeide med i skolen. I denne workshopen ser vi nærmere på hvorfor vi bør bruke nærmiljø og lokalsamfunn som ressurs i opplæringen og vi vil gi eksempler på hvordan en slik opplæring kan gjennomføres på en måte som involverer og engasjerer elevene. Det sentrale spørsmålet er: Hvordan kan vi gjøre denne opplæringen mer konkret og virkelighetsnær for barn og unge?

 

Presentasjon av foredragsholdere

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, Universitetet på Ås, og har forsket på insekter i mange år. Hun underviser i naturforvaltning og biologisk mangfold, og er også en aktiv og ettertraktet formidler og foredragsholder utenfor universitetet. Våren 2018 ga hun ut sin første bok, Insektenes planet. Her deler hun sin kunnskap om småkrypene som omgir oss, og viser hvordan både menneskene og alt livet på jorda er avhengig av insektene. Boka har fått strålende kritikker, er solgt til 19 land og ble nylig nominert til Brageprisen som årets beste populærvitenskapelige bok.

Se presentasjonen hennes her: Insektenes planet (Grunnet bilderettigheter er ikke alle lysarkene med.)

 

Marianne Sundal er forteller med mange års erfaring. Siden 2003 har hun produsert en rekke forestillinger for De Kulturelle skolesekkene. Forestillinger med fokus på forskjellige tema, blant annet med fokus på natur og mennesker. Barn og unge lytter gjerne til fortellinger.  I undervisning kan små fortellinger sette lys på tema og vekke nysgjerrighet. Marianne vil fortelle en historie fra sin siste forestilling Tellus teller, som er produsert for Lørenskog kommune, og fortelle litt om hvordan små fortellinger kan gjøre faktastoff levende både for elever og lærere.

 

Maria Vetleseter Bøe er førsteamanuensis i fysikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Hun underviser i naturfag- og fysikkdidaktikk, og forsker blant annet på motivasjon og læring i fysikk.