Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i nordlige Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard 19.-20. september 2018

Sted: Scandic Grand Tromsø

19. september kl.11.00 til 20. september kl.13.00

Onsdag 19. og torsdag 20.september var 43 lærere fra DNS-skoler på Svalbard, i Finnmark, Troms, Nordland og tidligere Nord-Trøndelag samlet til høstens regionsamling i Tromsø. Det har blitt en tradisjon at skolene i disse to DNS-regionene har felles samling over to dager, gjerne i Tromsø. Å ha en todagers samling, fra lunsj til lunsj, er en stor fordel siden lærerne i disse regionene har lang reiseveg til samling.

Samling Tromsø 190918_1

Etter felles lunsj onsdag på hotellet der samlinga ble holdt, startet dagen med erfaringsutveksling mellom lærerne. Lærere fra samme skole ble delt og det var satt sammen grupper på tvers av skoler, for å få en variert erfaringsdeling. Som en innledning til, og mulig tilnærming til temaet bærekraftig utvikling, arbeidet vi gjennom et leseoppdrag med utgangspunkt i en tegneserie om «Usynlig plast» fra Aftenposten junior.

Videre ble hver skole utfordret til å analysere sitt eget prosjekt ut fra de tre perspektivene i modellen for bærekraftig utvikling, og reflektere over hvor deres prosjekt har «mer å gå på». Analysen og utfordringene ble deretter lagt fram i gruppa slik at skolene kunne bidra med ideer til hverandre for hvordan prosjektene kan bli enda mer fullstendige bærekraftsprosjekt. I denne delen av økta delte Borkenes skole sine erfaringer med hvordan de har utviklet sitt prosjekt «Fra arktisk jord til bord».

Samling Tromsø 190918_2paint

For å ta perspektivet bærekraftig utvikling over i «Utdanning for bærekraftig utvikling», gikk lærerne inn i skolens paragraf 1-1 Formålet med opplæringa, og fikk i oppgave å analysere denne med UBU-blikk. I denne sammenhengen ble det også sett på ny Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, og spesielt Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema.

  

Siste økt onsdag ettermiddag ble viet temaet Handlingskompetanse i eget prosjekt. Hva mener vi med handlingskompetanse for bærekraftig utvikling, og hvordan kan DNS-prosjektene bidra til elevenes handlingskompetanse?

Onsdag kveld møttes nesten alle til felles middag i hotellets spisesal, og i tillegg til god mat og drikke ble det utvekslet mange interessante erfaringer over bordene.

Torsdag etter frokost ble dagens program innledet med en forelesning av Per Kåre Jakobsen, ansatt ved UIT Norges arktiske universitet, studiested Alta. Jakobsen arbeider i en forskningsgruppe som studerer friluftsliv og naturbasert turisme, og han holdt en forelesning om «Naturbasert turisme og bærekraftig utvikling».

Siste faglige økt i denne regionale samlinga var viet kritisk tenking. Dette var også tema på vårens regionale samling, så vi hentet opp noe av det vi diskuterte da og tok dette videre inn i et eksempel fra en DNS-skole. DNS-prosjektet ved Leka skole ble også brukt som eksempel på kritisk tenking og demokratisk deltakelse. På grunn av liten tid mot slutten, ble refleksjonene rundt kritisk tenking i eget prosjekt sendt med lærerne heim som «hjemmelekse».

Disse samlingene er to intense dager, med fullt «trøkk» hele veien. Deltakerne holder intensiteten oppe til siste slutt begge dagene, og bidrar aktivt inn mot hverandres prosjekt. Den erfaringsdelingen som skjer på disse samlingene, både det som skjer tilrettelagt, men også det som skjer utenfor programmet, er en viktig del av DNS-modellen. Så takk til dere alle for svært positive bidrag til hele samlinga!

Fra ledelsen i DNS deltok Eldri Scheie og Tanja C. Lund på denne samlinga. Wenche Sørmo og Karin Stoll fra Nord universitet studiested Nesna, overtar som nye regionkontakter for den nordligste regionen og Wenche deltok også på samlinga. Tone Nergård deltok som regionkontakt for region Nordland og Nord-Trøndelag.   

 

 

Program:

Alle må ta med skolens egen søknad som er levert i skolelab, denne trenger dere når dere skal arbeide med eget prosjekt i løpet av samlingen.

Onsdag 19. september

kl.11.00 Velkommen/Registrering

kl.11.30 Lunsj

kl.12.30 Samling

kl.17.00 Innsjekking på rommene, pause til middag

kl.19.00 Middag på hotellet

Torsdag 20. september

kl. 09.00 Naturbasert turisme og bærekraftig utvikling v/ Per Kåre Jakobsen

kl. 10.00 Samling

kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 Avslutter, god tur hjem.

Mål for nettverkssamlingen er refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt. Det vil bli lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dersom du er ny i Den naturlige skolesekken, kan du gjerne lese denne om undervisning for bærekraftig utvikling: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114

Dersom du har deltatt tidligere, kan du gjerne lese deg opp på denne om tverrfaglig undervisning og samarbeid : https://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2160350

Alle kan gjerne oppdatere seg på "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen": https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Spørsmål kan sendes til t.c.lund@naturfagsenteret.no

Nettressurser

(scandichotels.no)