Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskole i Buskerud, Vestfold, Telemark Aust- og Vest-Agder, 18. september 2018

Tirsdag 18. september møtte 25 lærere fra 13 ulike skoler til den første samlingen i Den naturlige skolesekken (DNS) i region Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder. Samlingen fant sted på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn.

Mål for dagen var å bidra til kompetanseheving innen bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling, samt bidra til refleksjon og planlegging i skolens DNS-prosjekt.

Lærerne ble ønsket velkommen av regionkontaktene før de ble inndelt i grupper gjennom en «bli kjent» aktivitet. Lærerne i gruppene delte sine forventninger og erfaringer rundt deltagelse i DNS. Deretter reflekterte regionkontaktene og lærerne over data fra en spørreundersøkelse som kartlegger lærernes erfaringer fra deltagelse i DNS.

Videre var temaet for samlingen «Bærekraftig utvikling» der lærerne bl.a. fikk et leseoppdrag om mikroplast og så FN-sambandets film om bærekraftig utvikling. Deretter ble fokus rettet mot tema/problemstilling i eget prosjekt der man skulle se på denne i lys av de tre perspektivene miljø, sosiale og økonomiske forhold.

Etter lunsj var temaet «utdanning for bærekraftig utvikling» der man så nærmere på den nye overordnede delen av læreplanen. Videre snakket regionkontakten om hva som skal til for å få handlingskompetanse for bærekraftig utvikling før lærerne hadde en erfaringsutveksling om elevutbytte i eget prosjekt. Regionkontaktene presenterte et skoleeksempel for å konkretisere modellen for handlingskompetanse.

Samling sør-øst 1

Orerønningen skole, som er en 3. års skole, fortalte om eget prosjekt og hvordan dette hadde utviklet seg fra å være et enkelt prosjekt til å bli prosjekt som omfatter hele skolen.

Til slutt så man nærmere på skolens formålsparagraf og så på denne i lys av utdanning for bærekraftig utvikling.

Samling sør-øst 3

Det kom frem mange gode innspill fra engasjerte lærere både i plenum og under gruppearbeidene.

 Vi takker for fremmøtet og ønsker dere lykke til med skolens videre arbeid!

                     Hilsen regionkontaktene Anja og Ingunn

 

Program

09:30 10:00 Rundstykker, frukt, kaffe og te

10:00 10:15 Velkommen, innledning og praktisk informasjon

10:15 11:00 Erfaringsdeling gruppearbeid

11:00 12:00 Bærekraftig utvikling (BU) og erfaringsdeling

12.00 12:45 Lunsj

12.45 13:30 Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) og planlegging av eget prosjekt

13:30 13:45 Kaffe og kaker

13:45 15:00 UBU og planlegging av eget prosjekt fortsetter

15:00 15:45 Oppsummering og videre arbeid

Alle må ta med skolens egen søknad som er levert i skolelab, denne trenger dere når dere skal arbeide med eget prosjekt i løpet av samlingen.

 

Mål for nettverkssamlingen er refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt. Det vil bli lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dersom du er ny i Den naturlige skolesekken, kan du gjerne lese denne om undervisning for bærekraftig utvikling: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114

Dersom du har deltatt tidligere, kan du gjerne lese deg opp på denne om tverrfaglig undervisning og samarbeid : https://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2160350

Alle kan gjerne oppdatere seg på "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen": https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf