Referat fra regionsamling for Møre og Romsdal og søndre Trøndelag 13. september 2018

 

 

Samlingen var lagt til NTNU, Kalvskinnet.

Program for dagen

10:00 – 11:00 Innledning og erfaringsdeling mellom lærerne

11:00 – 12:00 BU og UBU aktiviteter

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45 – 13:15 Teori og oppsummering av aktiviteter

13:15 – 15:00 Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt.

15:00 – 16:00   Faglig økt​

 

Samlingen var lagt til NTNU, Kalvskinnet. Det var 11 av 13 skoler som møtte. Etter en presentasjonsrunde delte lærerne sine forventninger og sine erfaringer med deltakelse i Natursekken, for så å reflektere over data fra en undersøkelse som kartlegger læreres erfaringer fra deltakelse i Natursekken. Etter en presentasjon av en gruppe elevers forståelse av definisjonen av bærekraftig utvikling (fra en masteroppgave) fulgte en forelesning om bærekraftig utvikling og de tre pilarene som bærekraftig utvikling hviler på. Dette ble fulgt opp av erfaringsdeling mellom lærerne.

  Skoler Søndre Trøndelag, Møre og Romsdal

 

Etter lunsj startet vi ved at to fjerdeårsskoler ble utfordret til å si noe om sine erfaringer med å inkludere alle tre dimensjonene i skoleprosjektene sine. Vi var inne på at den økonomiske dimensjonen er den dimensjonen som det er vanskeligst å tilnærme seg. Utdanning for bærekraftig utvikling ble knyttet opp mot Overordna del av læreplanen og formålsparagrafen. Videre ble modellen for handlingskompetanse presentert og det ble gitt skoleeksempler som konkretiserte modellen. I forbindelse med fokuset på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling hadde lærerne erfaringsutveksling og det ble relatert til deres egne prosjekter. Så hadde lærerne en lengre økt hvor de jobbet i grupper med egne prosjekt, hvor det var ulike fokus avhengig av hvor lenge de har deltatt i Natursekken. Samlingens siste del ble innledet med en kort film hvor økopsykologen Stoknes snakket om hvorfor vi gjør så lite når vi vet så mye, da med fokus på distanse. Lærerne ble utfordret til å komme med innspill på hvordan en kan redusere denne distansen. Vi leste noen sider fra Maja Lundes bok Bienes historie, dette som et eksempel på å skape nærhet til fremtiden, og ulike scenarioer over hvordan fremtiden kan bli. Lærerne ble også utfordret til å skape nærhet til uttrykket «fremtidige generasjoner», som inngår i definisjonen av bærekraftig utvikling. Det var ikke enkelt! Med en oppfordring om å ha med seg tanken om å redusere distanse/skape nærhet inn i planleggingen av sine prosjektet avsluttet vi dagen. Det ble avtalt at vårsamlingen skal være fra 2.-3. april på Brekstad, hvor vi skal legge inn en fjæreekskursjon. Også denne samlingen, som de andre samlingene vi har hatt, var preget av sterkt engasjerte lærere.

 

Mål for nettverkssamlingen er refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt. Det vil bli lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dersom du er ny i Den naturlige skolesekken, kan du gjerne lese denne om undervisning for bærekraftig utvikling: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114

Dersom du har deltatt tidligere, kan du gjerne lese deg opp på denne om tverrfaglig undervisning og samarbeid : https://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2160350

Alle kan gjerne oppdatere seg på "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen": https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf