Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 27.-28. september 2018

Sted: Marinbiologisk stasjon på Espeland

Dato: 27.-28. september 2018

Dag 1

Deltakerne ble ønsket velkommen med varm lunsj før Olaug ga en introduksjon til bærekraftig utvikling. Vi brukte leseoppdraget med mikroplast som eksempel og jaktet på sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer. Vi så også FN-sambandet Norge sin film om bærekraftig  utvikling.

Deltakerskolene fikk noen minutter hver til å presentere prosjektet sitt. Dette tenker vi bidrar til å senke terskelen for å ta kontakt med hverandre dersom man ser at noen andre har gjort noe tilsvarende det man selv holder på med.

Siden vi befant oss på stedet der den berømte «plashvalen» ble tatt på land i januar 2017, valgte vi å vise filmen som Universitetet i Bergen har laget om denne (https://vimeo.com/218123357) . Vi hadde også en plastutfordring i naustet.

 

Plastutfordringen

På et langbord var det plassert ut en masse søppel. Det meste var plukket i fjæren. Deltakerne ble bedt om å gå rundt bordet for å se hva som var der.

Oppdrag: Dere skal ikke rydde stranden (har ikke med pose), men kan ta med en ting hver. Hva vil dere prioritere å ta med? Valgene skulle også begrunnes.

 

Gruppearbeid – middag og frokost

Deltakerne ble delt inn i grupper ved loddtrekning. Hver gruppe fikk ansvar for en bestemt del av dagens middag eller morgendagens frokost.

Grupper: Forrett, hovedrett, dessert, drikke til middag, borddekning til middag, frokost (brød og pålegg), frokost (drikke)

Ved planlegging av innkjøp måtte gruppene vurdere både miljømessige, økonomiske og sosiale forhold. Disse vurderingene gjorde de kort rede for etter hvert som middagen ble servert.

 

Middagen.

Forrett: Hjemmebakt tortilla med hjemmelaget salsa
Hovedrett: Lapskaus med svinekam og lammekjøtt. Flatbrød og smør.
Dessert: Smuldrepai med epler og vaniljeis fra Askøy

Frokost

Det ble servert hjemmebakt brød, egg, smør og pålegg. Frukt og grønt i rikt monn.

  Samling Vestlandet1_18

Samling Vestlandet2_18

 Dag 2

Samling Vestlandet3_18

 

Vi oppsummerte gårsdagens gruppearbeid med en litt grundigere gjennomgang av vurderingene som ble gjort ved valg av middag:

Sosiale forhold:

 • Planlegging er sosialt
 • Å spise sammen er sosialt
 • Å måtte ta hensyn til ulike intoleranser eller personlige valg (f.eks. gluten, vegetar) gir ny kunnskap
 • Det ble kjøpt noen varer merket med «fair trade»
 • Tvungent samarbeid fører til at man snakker med nye mennesker
 • Plast/ikke plast: Det er vanskelig å vite hva men skal velge når man ikke har resirkulering på huset.
 • Psykisk helse ivaretas gjennom samarbeid og glede.
 • Noen lærte kanskje å lage noe nytt (fikk inspirasjon og ny kunnskap)
 • Helse: det ble mye grønnsaker og ellers sunn mat
 • konomiske forhold:
 • Det er viktig at maten smaker godt og at vi innfrir de kravene som er gitt (gluten, vegetar..). Derfor går vi ikke bare for de billigste varene, f.eks. for en billigere olje som gir dårligere smak (sosiale forhold).
 • Miljøhensyn ble avveid mot sosiale forhold, f.eks. ved å velge en økologisk sitron som ikke var kortreist.
 • Pris per person (3-retters middag og frokost): kr 136,-

Miljø

 • Deltakerne så etter lokale råvarer (epler, kaffe fra Friele, is fra Askøy…nevnte noen buljong fra Toro?)
 • Ved valg av gulrøtter ble det tatt hensyn til om de var lokalproduserte, hvor mye plastemballasje de kom med, og pris

 

Gruppearbeid – utvikling av eget prosjekt i samarbeid med andre skoler

Vi hadde på forhånd laget seks grupper bestående av 2-3 skoler. Gruppene var laget slik at alle de nye skolene fikk komme sammen med en skole som hadde vært med i Den naturlige skolesekken minst ett år. Vi prøvde også å sette sammen skoler som hadde litt like problemstillinger.

I gruppearbeidet jobbet de med plakaten under, med hovedfokus på elevutbytte.

  Samling Vestlandet4_18

 

 

Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger vil dere at elevene skal ha etter endt opplegg?

Samling Vestlandet5_18

 

 Mens de jobbet med dette, fikk vi anledning til å ta en prat med hver enkelt av skolene.

 

 

Et år med Den naturlige skolesekken:

  Samling Vestlandet6_18

 

 

Fagfornyelsen

Til slutt snakket vi litt om hva som kommer i fagfornyelsen. At naturfag skal være et mer utforskende og praktisk fag, støtter f.eks. godt opp om prosjektene våre. Det gjør også de tverrfaglige temaene som kommer med de nye læreplanene.

 

Tilbakemeldinger fra deltakerne

Samlingen vår gikk over to dager. Deltakerne sov på internat og måtte selv ordne seg med mat. Dette fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på. I løpet av disse to dagene ble deltakerne godt kjent med hverandre, og de opplever nok å ha fått del i et nettverk med Den naturlige skolesekken som tema.  Deltakerne tok selv initiativ til å opprette en facebook-gruppe der de kan holde kontakten med hverandre gjennom året (Natursekken Vestlandet 2018/2019)

 

  Program:

Samlingen er lagt til Marinbiologisk forskningsstasjon på Espeland. Stasjonen ligger nær Flesland flyplass. Slik finner du fram. For deg som skal bestille fly, bør du beregne å vere på Flesland kl. 10:30 torsdag 27. september, og du kan regne med å ta et fly som går fra kl. 15 og utover fredag 28. september. For deg som kommer med Bybanen fra Bergen sentrum, organiserer vi felles transport fra holdeplassen Birkelandsskiftet til forskningsstasjonen.

Torsdag 27. september

11:00 Velkommen og lunsj.

12:00 Utdanning for bærekraftig utvikling – hva innebærer det?
          v/Cathrine B. Solberg https://www.uib.no/personer/Cathrine.B%C3%B8rufsen.Solberg
          og Olaug Vetti Kvam https://www.uib.no/personer/Olaug.Vetti.Kvam.

13:00 Utviklingen av prosjektene – hvordan dra nytte av hverandre?

14:00 Hva kan vi vente oss som natursekkskoler dette året?

15:00 Plasthvalen. Vi er på kaien der alt startet for noen år siden.
          Litt om historien, og mest om undervisning rundt temaet.

16:00 Arbeid i grupper, der vi velger meny og lager felles middag med tanke på økonomi,
          miljø og sosiale faktorer

Overnatting i internatet på forskningsstasjonen.

 Fredag 28. september

08:00 Frokost.

09:00 Elevutbytte: Kunnskap, ferdigheter og holdninger. Presentasjoner og erfaringsutveksling.

10:00 Gruppearbeid der vi utvikler eget prosjekt i samarbeid med andre skoler.

12:00 Hvordan bruke arbeidet med reviderte læreplaner til å styrke prosjektene våre?

13:00 Lunsj.

14:00 Slutt.

Alle må ta med skolens egen søknad som er levert i skolelab, denne trenger dere når dere skal arbeide med eget prosjekt i løpet av samlingen.

Mål for nettverkssamlingen er refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt. Det vil bli lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dersom du er ny i Den naturlige skolesekken, kan du gjerne lese denne om undervisning for bærekraftig utvikling: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114

Dersom du har deltatt tidligere, kan du gjerne lese deg opp på denne om tverrfaglig undervisning og samarbeid : https://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2160350

Alle kan gjerne oppdatere seg på "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen": https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf