Nettverksamling for de videregående skolene i Den naturlige skolesekken, 18. september 2018

Sted: Gardermoen Radisson Blu

Tid: 10:00 - 16:00

Alle må ta med skolens egen søknad som er levert i skolelab, denne trenger dere når dere skal arbeide med eget prosjekt i løpet av samlingen.

10:00 – 11:00  Innledning og erfaringsdeling mellom lærerne

11:00 – 11:30  Bærekraftig utvikling

11:30 – 12:30  Lunsj

12:30 – 13:15  Utdanning for bærekraftig utvikling

13:15 – 13:30  Pause

13:30 – 15:00  Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt.

15:00 – 16:00   Faglig økt, videre arbeid med kritisk tenkning

Mål for nettverkssamlingen er refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt. Det vil bli lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dersom du er ny i Den naturlige skolesekken, kan du gjerne lese denne om undervisning for bærekraftig utvikling: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114

Dersom du har deltatt tidligere, kan du gjerne lese deg opp på denne om tverrfaglig undervisning og samarbeid : https://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2160350

Alle kan gjerne oppdatere seg på "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen": https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf