Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Oslo, Akershus (sør) og Østfold, 13. september 2018

Sted: Stort møterom, 2. etasje i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Tid: 09:00 - 15:00

39 lærere fra 18 skoler møtte til årets første samling i Den naturlige skolesekken på Universitetet i Oslo.

Gjennom erfaringsdeling, arbeid med eget prosjekt, faglige og fagdidaktiske økter var målet for dagen å;

  • bidra til kompetanseheving på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling
  • bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt
  • øke kompetansen på bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling.

Dagen startet med en erfaringsdeling der lærerne delte sine forventninger til og erfaringer fra deltakelse i Den naturlige skolesekken. Deretter reflekterte vi over data fra en spørreundersøkelse som kartlegger læreres erfaringer fra deltakelse i Natursekken over tre år. 

Et leseoppdrag innledet arbeidet med bærekraftig utvikling før lærerne fikk presentere egne skoleprosjekt i grupper og diskutere prosjektene i lys av de tre perspektivene; miljø, økonomi og sosiale forhold.

Samling Oslo 1

Deretter ble utdanning for bærekraftig utvikling knyttet opp mot Overordna del av læreplanen og Formålsparagrafen. Modellen for handlingskompetanse ble presentert og lærerne hadde en kort erfaringsutveksling om elevutbytte i eget prosjekt før modellen ble konkretiserte med et skoleeksempel. Videre jobbet lærerne en lengre økt med egne prosjekt, hvor det var ulike fokus avhengig av hvor lenge de har deltatt i Natursekken.

Samling Oslo 2

I siste økt tok vi opp tråden fra forrige samling med kritisk tenking og kjennetegn på den kritiske tenkeren. Med utgangspunkt i et elevsitat jobbet lærerne med å finne kjennetegn på den kritiske tenkeren før de reflekterte over hvordan de kan legge til rette for den kritiske tenkeren i eget prosjekt.

Gjennom hele dagen ble det delt viktige erfaringer og konstruktive innspill fra en engasjert gruppe både i plenum og i gruppediskusjoner.

Monica Opsal deltok på samlingen, hun er ny prosjektleder i Den naturlige skolesekken og skal være regionkontakt for Oslo, Akershus (sør) og Østfold.

Det vil komme informasjon om underveisrapport, levering av poster og påmelding til deltakerkonferansen 8. februar på natursekken.no

Program for dagen

09:00 – 10:00  Innledning og erfaringsdeling mellom lærerne

10:00 – 11:00  Bærekraftig utvikling, utdanning for bærekraftig utvikling

11:00 – 11:45  Teori og oppsummering av aktiviteter

11:45 – 12:30  Lunsj

12:30 – 14:00  Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt.

14:00 – 15:00   Faglig økt   

Mål for nettverkssamlingen er refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt. Det vil bli lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Dersom du er ny i Den naturlige skolesekken, kan du gjerne lese denne om undervisning for bærekraftig utvikling: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2102114

Dersom du har deltatt tidligere, kan du gjerne lese deg opp på denne om tverrfaglig undervisning og samarbeid : https://www.natursekken.no/c1187999/nyhet/vis.html?tid=2160350

Alle kan gjerne oppdatere seg på "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen": https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf