Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Akershus nord, Hedmark og Oppland, 18. april 2018

Sted: Høgskolen i Innlandet, Hamar (rom 218 på Biohus, aud 3 etter lunsj)

Tid: Kl.09.30 - 16.00                                      

Referatet og presentasjonen fra samlingen er vedlagt.

Samling Hamar

Program: 

Målet med dagen:

  •  øke bevisstheten rundt bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling.
  •  bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt

Innhold:

09:30 – 10:45     Innledning med økt om status i skoleprosjektene

10:45 – 11:00     Pause

11:00 – 12:00     Aktivitet om kritisk tenkning

12:00 – 13:00     Lunsj

13:00 – 14:00     Utforskende arbeidsmåter, sammensatte problemstillinger og kritisk tenkning

14:15 – 14:30     Pause

14:30 – 16:00     Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt

 

- Det vil bli satt av god tid til arbeid med eget prosjekt og erfaringsdeling underveis i seminaret.

 

Leseoppdrag 1

Se på og gjør deg kjent med figuren nedenfor slik at du kan relatere deg til denne i forhold til eget prosjekt på samlingen.

  Utforskende undervisning

Les også https://www.natursekken.no/c2102092/artikkel/vis.html?tid=2097219 om utforskende arbeidsmåter, og reflekter over dette i forhold til eget prosjekt

Leseoppdrag 2

Se på og gjør deg kjent med figuren og teksten nedenfor slik at du kan relatere deg til den i forhold til eget prosjekt på samlingen.

Leseoppdrag 2 figur vår 2018

 

Påmelding til arne.jordet@inn.no (med kopi til anne.oyehaug@inn.no ) innen torsdag 12. april

Vi minner om at samlingen er obligatorisk for alle skoler som deltar i Den naturlige skolesekken, og to representanter (lærere og skoleleder, eller to lærere) fra hver skole skal delta.