Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og søndre Trøndelag, 16.-17. april

 

 

Samling på Brekstad for søndre Trøndelag og Møre & Romsdal, 2018

Referat og presentasjoner ligger som vedlegg.

Sted: Hovde gård på Brekstad (Ørlandet).

Tid: Oppstart kl.12.30 med lunsj fram til kl.13.15 

Hurtigbåten går fra Trondheim kl. 10.20 den 16. april.
Vi returnerer kl. 11.20 (i Trondheim kl. 12.10) den 17. april.

Er dere flere enn 12 personer som reiser med hurtigbåten til dette tidspunktet er det ordnet med grupperabatt på hurtigbåten for dere. Minner på om at det er mulig for dere fra Møre & Romsdal å komme til Brekstad via hurtigbåten fra Kristiansund (jeg vet ikke hvor hensiktsmessig det er for den enkelte skole).

https://www.atb.no/getfile.php/134084/Rutetabeller/Host2017/AtB_rute_800_805_14.08.17.pdf

 

Målet med samlingen:

  • øke bevisstheten rundt bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling
  • bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt

 

Tentativt program

Mandag 16. april

12.30-13.15 Lunsj

13.30 Vi drar til Rusasetvatnet med Ingrid Bjørklund fra Besøksenter Våtmark Ørland https://www.orland.kommune.no/arkiv/tjenester-kultur-og-fritid-rusaset-vi-skaper-et-vann/rusasetprosjektet.3616.aspx

Ørland. Samling på Brekstad

Der er det greit å være kledt etter været. Vi kommer til å gå etter en godt opparbeidet sti.

15.30 Innsjekking på rommene

16.00-19.00

Innledning med økt om status og potensialet i skoleprosjektene

Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning (veksling mellom forelesning og eget arbeid)

Evt. bidrag fra to av skolene

20.00 Middag

 

Tirsdag 17. april

8.30-10.45

Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt

Tverrfaglighet og kritisk tenkning

Klimaaktivitet

Vi returnerer med hurtigbåten kl. 11.20 (i Trondheim kl. 12.10)

 

Ta med navnelapp fra konferansen og forbered dere ved å gjøre følgende 2 leseoppdrag

 

Leseoppdrag 1

Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling, Naturfagsenterets rapport 1/2017 (Hefte utdelt på konferansen 9. februar)

side 30 – 32 : https://www.naturfagsenteret.no/c1515378/binfil/download2.php?tid=2196049

Artikkel 5. Att stärka elevers handlingskompetens för en hållbar utveckling

Tekst: Daniel Olsson & Teresa Berglund

1. Se på figur 1 og les figurteksten.

2. Les avsnitt to med eksemplet om matinnkjøp.

    Hvordan tenker du at undervisningen må legges opp for at elevene skal få innsikt i og øvd
    seg på slike problemstillinger?

3. Reflekter rundt perspektivene holisme og pluralisme i forhold til undervisningen i DNS- prosjektet ved skolen.

Leseoppdrag 2

Se på og gjør deg kjent med figuren og teksten nedenfor slik at du kan relatere deg til den i forhold til eget prosjekt på samlingen.

Leseoppdrag 2 figur vår 2018

 

Kontaktperson: Eli Munkebye