Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 12. april

Referatet ligger som vedlegg.

Lunsj i Bergen

Sted: Konferanserom C på Vilvite, Thormøhlens gata 51

Tid: kl 10–16

Program:  

kl.10.00 Velkommen og informasjon.

kl.10.15 Kritisk tenking - en viktig UBU-kompetanse.

kl.10.30 Aktivitet der vi vurderer ulike typer kritisk tenking.

kl.11.00 Handlingskompetanse, med utgangspunkt i artikkel Att stärka elevers handlingskompetens för en hållbar utveckling. Naturfagsenteret rapport nr. 1/2017

             Hvordan oppøve kritisk tenking i et konkret prosjekt - med mat som eksempel.

kl.12.00 Lunsj

kl.13.00 Sentrale faktorer for å få UBU på skolen. Eksempel fra en skole.

kl.13.30 Gruppearbeid: Hvillke faktorer får vi til, hvor strever vi? Diskusjon med utgangspunkt i figuren Sentrale UBU-faktorer

Leseoppdrag 2 figur vår 2018

kl.14.15 Plenumsøkt med tips fra gruppearbeidene (inkl. kaffe).

kl.14.45 E-post til rektor

kl.15.00 Verktøy til utvikling av kritisk tenking

kl.15.45 Oppsummering og arbeidet videre

kl.16.00 Slutt

 

Kontaktpersoner: Linda Mork-Knudsen og Olaug Vetti Kvam