Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Troms, Finnmark og Svalbard, 19. april

Sted: Naturfagrommet 1083, 1. etasje i hovedbygningen ved UiT, campus Alta 
         (infoskranke ved hovedinngangen – spør der hvis du ikke finner frem)

Tid: kl 0930-1530 - Ta med navnelapp fra konferansen

Referat fra samlingen ligger som vedlegg.

Regionsamling i Alta

Målet med dagen:

 • øke bevisstheten rundt bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling.
 • bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt

Program:

 • Innledning med fokus på status og potensialet i skoleprosjektene.
 • PAUSE
 • Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning
 • LUNSJ (12-1245)
 • Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt. Tverrfaglighet og kritisk tenkning.
 • PAUSE
 • UBU-aktivitet

Leseoppdrag 1

Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling, Naturfagsenterets rapport 1/2017 (Hefte utdelt på konferansen 9. februar)

side 30 – 32 : https://www.naturfagsenteret.no/c1515378/binfil/download2.php?tid=2196049

Artikkel 5. Att stärka elevers handlingskompetens för en hållbar utveckling

Tekst: Daniel Olsson & Teresa Berglund

 1.  Se på figur 1 og les figurteksten.
 2.  Les avsnitt nummer to med eksemplet om matinnkjøp.

          Hvordan tenker du at undervisningen må legges opp for at elevene skal få innsikt i og  
          øvd seg på slike problemstillinger?

 1.  Reflekter rundt perspektivene holisme og pluralisme i forhold til undervisningen i DNS-          prosjektet ved din skole.

 

Leseoppdrag 2

Se på og gjør deg kjent med figuren og teksten nedenfor slik at du kan relatere deg til den i forhold til eget prosjekt på samlingen.

Leseoppdrag 2 figur vår 2018

 

 

Kontaktperson: Stig Misund