Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Nordlige Trøndelag og Nordland, 19. april 2018

Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Tid: 10-16; ta med navnelapp fra konferansen

Referat og presentasjon fra dagen ligger som vedlegg.

Program:

Målet med dagen:

  • øke bevisstheten rundt bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling.
  • bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt

Innhold:

  • Innledning med økt om status og potensialet i skoleprosjektene
  • LUNSJ (11.30-12.15)
  • Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning
  • Pause
  • Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt. Tverrfaglighet og kritisk tenkning.

Leseoppdrag 1

Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling, Naturfagsenterets rapport 1/2017 (Hefte utdelt på konferansen 9. februar)

side 30 – 32 : https://www.naturfagsenteret.no/c1515378/binfil/download2.php?tid=2196049

Artikkel 5. Att stärka elevers handlingskompetens för en hållbar utveckling

Tekst: Daniel Olsson & Teresa Berglund

  1.  Se på figur 1 og les figurteksten.
  2.  Les avsnitt to med eksemplet om matinnkjøp.

Hvordan tenker du at undervisningen må legges opp for at elevene skal få innsikt i og øvd seg på slike problemstillinger?

  1.  Reflekter rundt perspektivene holisme og pluralisme i forhold til undervisningen i DNS-          prosjektet ved skolen.

 Leseoppdrag 2

Se på og gjør deg kjent med figuren og teksten nedenfor slik at du kan relatere deg til den i forhold til eget prosjekt på samlingen.

Leseoppdrag 2 figur vår 2018

 

Kontaktperson: Tone Nergård