Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, 17. april 2018

Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Kjølnes Ring 56, Porsgrunn

Rom: A-252

Referatet er vedlagt

Program:

 09:30 – 10:00      Rundstykker, frukt, kaffe og te

10:00 – 10:15      Velkommen, innledning og praktisk informasjon

10:15 – 11:30       Status i skoleprosjektene. Erfaringsdeling.

11:30 – 12:15      Lunsj

12.15 – 14.00      Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning

14:00 – 14:15      Kaffe, te og kake

14:15 – 15:00      Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt.

15:00 – 15:30      Avslutning og oppsummering av dagen

 

Leseoppdrag

Se på og gjør deg kjent med figuren og teksten nedenfor.

Disse fire kategoriene med UBU-faktorer er viktige for å få til UBU på en skole. Vi skal se nærmere på disse på samlingen. Se derfor gjennom faktorene og tenk over hvordan status er i deres prosjekt i forhold til de ulike kategoriene.

Leseoppdrag 2 figur vår 2018

 

De av dere som deltok på konferansen i februar må huske å ta med navnelappen dere fikk utdelt.

Kontaktpersoner: Ingunn Skalstad

                      og Anja Gabrielsen