Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 28.-29. mars 2017

Den regionale samlingen våren 2017 for DNS-skoler i Møre & Romsdal og Sør-Trøndelag ble gjennomført på campus NTNU, Ålesund. Her deltok 22 lærere som representerte 10 skoler. Samlingen var lagt over to dager, 28. -29. mars.

20170327_132627

Samlingen satte spesielt fokus på sammensatte problemstillinger innenfor bærekraftig utvikling, utforskende undervisning, og argumenterende skriving knyttet opp mot arbeid med DNS prosjekter. Deltagerne deltok aktivt med spørsmål, erfaringsutveksling og gruppediskusjoner.

Samlingen startet med felles lunsj i kantina før regionkontaktene, Eli og Linda, ønsket velkommen og innledet med generell info. Deretter ble sammensatte problemstillinger (wicked problems) belyst og relatert til arbeidet med skoleprosjektene. Det ble dvelt ved modellen som viser de tre dimensjonene med bærekraftig utvikling, miljø, samfunn og økonomi, og opprinnelsen til denne modellen. Lærene jobbet så i grupper med å identifisere og utvikle sammensatte problemstillinger for egne prosjekter. Etter en kort pause hadde Ellen Andersson fra Skolelaboratoriet, NTNU, en forelesning om kjemiske prøvetakinger i miljøsammenheng. Hun hadde med seg ulikt utstyr som ble vist fram. Linda supplerte Ellen med å dele erfaringer fra ulike undervisningsopplegg som hun har hatt i skolen knyttet til tema vann. Alle skolene fikk med seg et vannprøvesett. Dagen ble avsluttet med en forelesningsøkt om utforskende arbeidsmåter eksemplifisert i et skoleprosjekt, før gruppen møttes til en fells middag.

20170329_114052_1490791372256-1

Dag to startet med en økt om argumenterende skriving. Her fikk deltagerne først presentert litt fagstoff rundt tematikken, før de selv fikk prøve seg på å formulere tekst. Nyttig kompetanseheving med tanke på arbeidet i DNS-prosjektene ute på skolene. Følg denne lenken for å finne heftet fra skrivesenteret som ble delt ut på samlingen:  http://www.skrivesenteret.no/bestill-materiell/

20170329_093443

Etter en kort pause jobbet skolene resten av tiden med prosjektene sine hvor fokuset var på å beskrive hvordan prosjektene jobbet utforskende og hvordan skolene kunne inkludere f.eks. argumenterende tekster i oppleggene sine.  Samlingen ble avsluttet med en felles lunsj.

I løpet av samlingens to dager, ble det lagt inn 20 minutters direkte veiledning med hver enkelt skole.

Også denne samlingen, som de andre samlingene vi har hatt, var preget av sterkt engasjerte lærere. Vi vil takke lærerne for deres engasjement og gode innspill.

 

Program:

12:00-12:45 Lunsj

12:45-13:00 Velkommen og praktisk informasjon v/Eli

13:00-13:30 Bærekraftig utvikling innbyr til undervisning om sammensatte problemstillinger

                    v/Eli

13:30-14:15 Hvilke sammensatte problemstillinger finner vi i vårt prosjekt? Arbeid i grupper.

14:15-14:30 Pause

14:30-16:10 «Prøvetaking i en miljøsammenheng» v. kjemiker Ellen Andersson, NTNU

16:10-16:30 Skoleerfaringer fra vannprosjekt v. Linda

16:30-17:00 Utforskende arbeidsmåter v. Linda 

 

Ca. 18:30 middag; Vi bestiller bord for alle et egnet sted.

 

Dag 2:

09:00-10:15 Argumentasjon og skriving i alle fag v/Eli 

10:15-10:30 Pause

10:30-11:45 Hvordan beskriver vi utforskende arbeidsmåter i prosjektet vårt og hvilke

                    «produkter» kan inkluderes? Vi jobber med prosjektene og veiledning

11:45-12:00 Arbeidet videre i vår v/Eli

12:00 Lunsj

 

Veiledning/samtale

Kvam skole tirsdag 13:30-13:45

Brekkåsen skole tirsdag 13:45-14:00

Straumsnes skole tirsdag 14:00-14:15

Strindheim skole tirsdag 14:15-14:30

Sveberg skole tirsdag 17:00-17:15  

Utleira skole tirsdag 17:15-17:30  

 

Løkken Verk Montessori onsdag 10:15-10:30

Aune skole onsdag 10:30-10:45

Vågstranda skule onsdag 10:45-11:00

Vigra skole onsdag 11:00-11:15

Flatåsen skole onsdag 11:15-11:30

Nidarvoll skole onsdag 11:30-11:45

 

Nettressurser

(use.mazemap.com)
Busstoppet heter "NTNU" og følgende busser er innom:
Lokal buss - rute 611, 618 og 624
Flybussen
Fram Express - Kristiansund, Molde, Volda