Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, 23.-24. mars 2017

Den regionale samlingen våren 2017 for DNS-skoler i de fire nordligste fylkene, ble gjennomført på Scandic Grand Hotell i Tromsø. Her deltok 50 lærere som representerte 24 skoler, 2 rektorer, samt en ekstern samarbeidspartner tilknyttet to av skolene.

Samling i Tromsø

På programmet stod kompetanseheving og ny inspirasjon til å jobbe videre med undervisning for bærekraftig utvikling. Denne samlingen satte spesielt fokus på sammensatte problemstillinger innenfor bærekraftig utvikling, utforskende undervisning, og argumenterende skriving knyttet opp mot arbeid med DNS prosjekter. Deltagerne deltok aktivt med spørsmål, erfaringsutveksling og gruppediskusjoner.

Samling i Tromsø

Etter felles lunsj på hotellet første dag innledet regionkontaktene med litt generell info. Deretter ble sammensatte problemstillinger (wicked problems) belyst og relatert til arbeidet med skoleprosjektene. Prosjekt-vinkling, tverrfaglighet og refleksjon kom godt frem i denne økta. Etter en kort pause ble fokuset flyttet over på utforskende undervisning. Hva innebærer det at undervisningen er utforskende, og er vi «utforskende nok» i DNS-prosjektene? Dette var en vekker for flere og medvirket nok til både nytenking og videreutvikling.

Samling i Tromsø

På slutten av programmet Dag1, holdt professor Svein Jentoft et foredrag for oss om «Bærekraftige kystsamfunn». Relevant og nyttig for å belyse sammenheng mellom de 3 grunnpilarene i bærekraftig utvikling; naturgrunnlag/miljø, sosiale forhold (inkl. kultur) og økonomi (inkl. fattigdomsperspektivet). På kvelden var deltagerne samlet til fellesmiddag på hotellet med god mat, god stemning, gode samtaler og nettverksbygging.

Samling i Tromsø

Dag2 ble innledet med å samle opp tråder fra foregående dag. Deretter var argumenterende skriving på planen. Her fikk deltagerne først presentert litt fagstoff rundt tematikken, før de selv fikk prøve seg på å formulere tekst. Nyttig kompetanseheving med tanke på arbeidet i DNS-prosjektene ute på skolene. Følg denne lenken for å finne heftet fra skrivesenteret som ble delt ut på samlingen:  http://www.skrivesenteret.no/bestill-materiell/ (Det er gratis å skrive det ut.) 

Samling i Tromsø

 

Vi takker deltagerne for en flott samling, og ser frem til det videre samarbeidet.

 

Hilsen fra

Stig, Tone og Eldri

......................................

Program:

Torsdag 23. mars

11.30 – 12.30     Lunsj

12.30 – 12.45     Velkommen, innledning og praktisk informasjon

12.45 – 13.45     Sammensatte problemstillinger i bærekraftig utvikling

13.45 – 14.00     Pause

14.00 – 15.30     Utforskende arbeidsmåter i alle fag

                               - teori, kobling til skoleprosjektene og deling av erfaringer

15.30 – 16.00     Pause

16.00 – 17.00     «Bærekraftig utvikling i kystsamfunn» ved professor Svein Jentoft

19.00                     Felles middag på hotellet

 

Fredag 24.mars

09.00 – 11.00     Argumentasjon og skriving i alle fag

                               - teori, kobling til skoleprosjektene og deling av erfaringer

11.00 – 11.15     Pause

11.15 – 11.30     Oppsummering av samlinga mm

11.30 – 12.30     Lunsj og avreise

 

Forberedelser til regionsamlingen, se vedlagte pdf.

 

To lærere fra prosjektet ved deltakerskoler inneværende skoleår inviteres til samlingen. 

Påmelding på e-post til deres regionkontakt innen 1. mars:

Nord-Trøndelag og sørlige del av Nordland: Tone Nergård, tone.nergard@nord.no

Nordlige del av Nordland, Troms og Finnmark: Stig Misund, stig.misund@uit.no