Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Telemark, Vestfold, Buskerud, Vest-Agder og Aust-Agder, 24. mars 2017

Snart er det igjen tid for regional samling i Den naturlige skolesekken

Dato: 24. mars

Tid: kl 09.30-15.30

Sted: Høgskolen i Sørøst Norge; Porsgrunn. N-bygget (Der vi var sist. Kart over området og parkering er vedlagt).

 

To lærere fra prosjektet ved deltakerskoler inneværende skoleår inviteres til samlingen. 

 

Program for dagen: 

09:30 – 10:00      Kaffe, te og frukt

10:00 – 10:15      Velkommen og praktisk informasjon

10:15 – 11:15      Sammensatte problemstillinger i bærekraftig utvikling

11:15 – 11:25      Erfaringsdeling fra Ra ungdomsskole              

11:25 – 12:00      Lunsj

12.00 – 13:15      Utforskende arbeidsmåter i alle fag

– teori, kobling til skoleprosjektene og deling av erfaringer

13:15 – 13:30      Kaffe, te og kake

13:30 – 15:00      Argumentasjon og skriving i alle fag

– teori, kobling til skoleprosjektene og deling av erfaringer

15:00 – 15:15      Oppsummering av dagen

 

Forberedelse til regional samling 24. mars 2017

5E – modellen (fig.1), som er kjent for mange av dere, er et verktøy for læreren til å planlegge, strukturere og reflektere over undervisningen. Modellen til Forskerføtter og leserøtter (fig. 2) viser et eksempel på hvordan elevene kan jobbe utforskende.

  1. Les artikkelen «Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling»

http://www.natursekken.no/c2102092/artikkel/vis.html?tid=2097219

  1. Tenk gjennom din rolle som lærer koblet til elevaktivitetene i 5E-modellen, skriv ned noen stikkord.
  2. Se på figur 2. Hvordan passer denne modellen med elevaktivitetene dere har

        planlagt? Skriv ned noen stikkord.

Figur 1. 5E-modellen

5E

Figur 2. Modell som viser elevenes læring i utforskende undervisning. (Hentet fra «Forskerføtter og leserøtter» ved Naturfagsenteret).

Loop  

 

Påmelding innen 17. mars til:

Ingunn Skalstad: ingunn.skalstad@usn.no