Referat fra regionsamling for skoler i Nord-Trøndelag og sørlige del av Nordland 9. november

Første regionale samling for skoler i fra sørlige Nordland og Nord-Trøndelag ble avholdt på Hell 9. november. Her møttes 21 lærere og en rektor fra 11 barne- og ungdomsskoler.

  20161109_105957

Innledningsvis fikk hver skole tid til en kort presentasjon av sitt DNS prosjekter, med vekt på hovedmål og elevutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og handlingskompetanse.

Til samlingen hadde skolene forberedt en problemstilling («Wicked Problem») knyttet til bærekraftig utvikling, en problemstilling som helst skulle være relevant for deres eget prosjekt. I grupper satt sammen av 3 og 3 skoler presenterte hver av skolene sin problemstilling («Wicked Problem») og erfaringer fra elevinvolvering med påfølgende diskusjon og oppsummering.

20161109_111204

Etterpå ledet regionkontaktene et 60 minutters fagdidaktisk seminar om utdanning for bærekraftig utvikling og flerfaglig samarbeid. I denne sekvensen ble det lagt vekt på de 3 viktige forhold: støtte fra skoleledelsen, samarbeid med kollegaene og samarbeid om tverrfaglig undervisning for elevene. Denne økta var også en innledning til en workshop senere på dagen.

20161109_143853

Vestmyra skole og Rognan ungdomsskole er to skoler som har vært med i mange år i DNS. Etter lunsj formidlet disse mange gode tips til de andre skolene.

Deretter var det satt av god tid til workshop. Først fikk skolene litt tid til å snakke om hvordan de lykkes med flerfaglig samarbeid i eget prosjekt og hvilke utfordringer de så i å videreutvikle dette samarbeidet.

Deretter gikk 3 og 3 skoler sammen (annen sammensetning enn tidligere på dagen) og delte sine erfaringer og utfordringer i forhold til flerfaglig samarbeid. Her var det stort engasjement og lærerne hadde tydeligvis et stort utbytte av å få høre om andre skolers erfaringer.

Avslutningsvis hadde vi en kort felles oppsummering.

Vi takker for en utbytterik regional samling og ser frem til det videre samarbeidet!

 

Hilsen fra

regionkontaktene Tone Nergård og Jon Arve Husby og fra leder av DNS Eldri Scheie

 

 

Oppdrag til samlingen var:

 

 

  1. Bruk plakaten på http://www.natursekken.no/c1187998/artikkel/vis.html?tid=2114725
  2. Definer en problemstilling («Wicked Problems») knyttet til bærekraftig utvikling
  3. Involver elevene og kolleger med tankekart
  4. Definer ønsket elevutbytte (kunnskap, ferdigheter, holdninger)
  5. Forbered en 2 minutters presentasjon av problemstillingen(e), samarbeidet med elever og kolleger og definisjon av elevutbytte gjennom UBU modellen