Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus sør og Østfold 3. november 2016

Torsdag 3. november møttes 38 lærere og ledere fra 20 skoler til regional samling for Oslo, Akershus og Østfold på Universitetet i Oslo.

Fokus på samlingen var elevinvolvering og tverrfaglig samarbeid. Dagen startet med et overblikk på hvem som er med i den naturlige skolesekken og hvor mange som har vært med siden oppstart i 2009. Dette er blitt et omfattende og godt etablert prosjekt rundt i landet. Det var mange lærere som syntes det var inspirerende å se at de var del av et stort og fremtidsrettet arbeid med bærekraftig utvikling.

Majken Korsager som er nåværende regionkontakt introduserte Karoline Mihle-Koller, som blir ny regionkontakt fra etter jul. Jeg gleder meg til å arbeide med dere fremover!

20161103_092204

Etter morsom og tankevekkende bingo om bærekraftige vaner, var det klart for gruppearbeid der deltakerne ble fordelt i grupper med tre deltakerskoler i hver. Gjennom gruppearbeidet ble oppdraget som ble gitt i lekse til samlingen presentert og diskutert. Hovedfokuset denne gangen var på hvordan elevene ble/blir involvert i prosjektet. Et sammendrag av tips fra gruppene ligger under vedlegg til dette referatet.

Så var det tid for å fokusere på hvorfor tverrfaglighet er en nøkkelfaktor i vårt arbeid med undervisning for bærekraftig utdanning, som jo er DNS sitt oppdrag. Det ble vist at DNS prosjektene som er i gang er svært tverrfaglige med opp til 5 fag involvert i ett prosjekt. Likevel har vi en utfordring med å sikre at undervisningen får frem alle de tre perspektivene i bærekraftig utvikling: miljø, økonomi og sosiale forhold. Ordskyene som ble vist, tyder på at lærerne i prosjektene har god peiling på hva begrepet bærekraftig utvikling innebærer, men at det likevel hovedsakelig er miljø som får en sentral plass når det skal undervises. Det ble også lagt frem en casestudie som viser at selv om elevene kjenner definisjonen på bærekraftig utvikling, er det ikke dermed slik at de ser sammenhengen mellom de tre perspektivene. For å sikre at elevene forstår helheten bedre kom det gjennom studien frem at de måtte legge mer vekt på underveisvurdering, tverrfaglig undervisning og tverrfaglig sluttvurdering. Det ble også presentert funn fra intervjuer med lærere og ledere, der konklusjonen var klar: For at tverrfaglige prosjekter med UBU skal gi ønsket elevutbytte, må ledelsen være positiv og legge til rette for arbeidet og lærerne må vise elevene alle perspektivene.

20161103_112726

Under gruppearbeidet etterpå satt deltakerne skolevis og tok for seg hvordan de arbeidet med eller kunne få til bedre tverrfaglig undervisning som gir elevene forståelse av helheten. Da var det viktig å se på hvordan leder la til rette for dette, hvordan man planlegger samarbeidet på tvers av fag med kolleger og hvordan man gjennomfører den tverrfaglige undervisningen. Her fikk vi mange gode tips i plenum fra de erfarne skolene. Under samtalene ved bordene og erfaringsdelingen etterpå kom det frem at det må settes av tid til planlegging fra ledelsen, man må gi medkolleger eierskap til prosjektet ved å la dem se relevansen i eget fags læreplan og man kan inspirere kolleger gjennom å vise frem elevarbeider eller liknende. Det kom også frem at man var opptatt av å få til en tverrfaglig undervisning, men at mange av oppleggene for elevene tar utgangspunkt i miljøperspektivet og at dette kommer av behovet for å starte med det nære og konkrete som ofte handler om miljø. Da opplevde lærerne at elevene fikk mer eierskap til arbeidet sitt, og at de dermed la grunnlaget for videre engasjement for de mer kompliserte problemstillingene innenfor bærekraftig utvikling. For mange av lærerne var det også en del av planen å utvide prosjektet over flere år med stadig videre perspektiv på BU.  

20161103_135415  

Dagen ble avsluttet med en fagdidaktisk økt om bruk av dagsaktuelle tekster som del av en tverrfaglig undervisning. Deltakerne skulle ta rollen som elever og fikk ulike leseoppdrag til en tegneserie om ulv. Oppgaven vekket stort engasjement, og det var ikke noe problem å få innspill fra de ivrige «elevene» på ulike argumenter til de tre perspektivene i BU. Det var heller ikke vanskelig å slutte seg til at arbeidet med tegneserien trakk inn alle delene i 5E modellen og kunne passe med kompetansemål i mange fag og helst på tvers av disse.

Vi takker for denne gang, og sees igjen til regional samling den 1. mars. Da gleder vi oss til å høre mer om hvordan det går med deres arbeid med undervisning for bærekraftig utvikling!

 

Hilsen Majken, Lene, Eldri, Tanja og Karoline

 

 

Oppdrag til samlingen var

 

  1. Bruk plakaten på http://www.natursekken.no/c1187998/artikkel/vis.html?tid=2114725
  2. Definer en problemstilling («Wicked Problems») knyttet til bærekraftig utvikling
  3. Involver elevene og kolleger med tankekart
  4. Definer ønsket elevutbytte (kunnskap, ferdigheter, holdninger)
  5. Forbered en 2 minutters presentasjon av problemstillingen(e), samarbeidet med elever og kolleger og definisjon av elevutbytte gjennom UBU modellen

 

Program

9:00 – 9:30      Velkommen og informasjon

9:30 – 10:15    Gruppearbeid med oppdraget som var lekse

10:15 – 11:00  Introduksjon til tverrfaglig samarbeid

11:00 – 12:00  Parallelle workshops om tverrfaglig samarbeid & mulighet for veiledning på  prosjektet

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:30 Plenumspresentasjoner av erfarne skolers erfaring med tverrfaglig samarbeid

13:45 – 15:00 Fagdidaktisk økt: tverrfaglig undervisning ved bruk av dagsaktuelle fagtekster

 

Vel møtt!

Majken, Eldri & Karoline