Referat fra regionsamling for skoler i nordre Nordland, Troms og Finnmark 8. november 2016

22 lærere fra 13 barne- og ungdomskoler fra den nordligste DNS-regionen deltok på samlingen som vi holdt på Nordnorsk Vitensenter i Tromsø. I tillegg møtte to rektorer opp og 2 eksterne samarbeidspartnere.

På programmet stod å bli kjent med de andre DNS skolene i regionen, UBU-kompetanseheving, samt å innhente ny inspirasjon til å jobbe videre med prosjektene. Denne samlingen satte spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid.

Først delte lærerne i grupper på 3 og 3 skoler erfaringer de hadde fra det gjennomførte oppdraget på egen skole med såkalte «Wicked Problems» innen bærekraftig utvikling. Hver gruppe leverte inn et kort sammendrag av hovedpunkter fra denne erfaringsutvekslingen.

Så fulgte en kort presentasjon av Majken om hvorfor det er nødvendig med tverrfaglig samarbeid i UBU og således i DNS prosjektene. Deretter jobbet lærerne skolevis med å tenke samarbeid på 3 nivåer; 1) samarbeid med ledelse, 2) samarbeid med kolleger, 3) samarbeid mellom fag i undervisningen.

Den påfølgende plenumsdiskusjonen ble innledet med at Kongsvik skole som har vært med i Den naturlige skolesekken i flere år, presenterte sitt DNS prosjekt, hvor fokuset var deres progresjon og flerfaglige samarbeid. Flere års deltagelse i Den naturlige skolesekken har resultert i en tydelig implementering i form av en nedfelt 3-års plan preget av dette arbeidet. Dette opplevde de andre skolene som både relevant og inspirerende.

Avslutningsvis ble det gjennomført en fagdidaktisk økt med dagsaktuelle fagtekster som utgangspunkt for å belyse perspektivene i UBU. Populær aktivitet!

 

Vi takker lærerne for en flott samling, og ser frem til det videre samarbeidet.

 

Hilsen fra regionkontakt Stig og medhjelper Majken

Program for regional DNS samling i Tromsø 8. november 2016

Sted: Nordnorsk Vitensenter (Breivika/UiT)
09:00 – 09:30 Velkommen og informasjon (oppmøte i Planetariet)
09:30 - 10:30 Gruppearbeid (3 og 3 skoler går sammen) med oppdraget som dere har gjennomført med elevene ute på skolene

10:30 - 11:15 Introduksjon til tematikken Tverrfaglig samarbeid (i Planetariet)

11:15 - 11:45 Lunsj (i spisekroken)

11:45 - 13:00 Parallelle workshops om tverrfaglig samarbeid + mulighet for veiledning på eget DNS-prosjekt

13:00 - 13:30 Plenumspresentasjoner av de erfarne DNS-skolenes erfaringer med tverrfaglig samarbeid (i spisekroken)

13:30 - 13:45 Kaffe/te + frukt

13:45 - 15:00 Fagdidaktisk økt: Tverrfaglig undervisning ved bruk av dagsaktuelle fagtekster (i Planetariet)

15:00 - 16:00 Foredrag fra forskningsfronten: Villaks og lakseoppdrett (med forbehold om foredragsholder)


VELKOMMEN !
Hilsen Stig og Majken