Vår 2016 Referat fra nettverksssamling for videregående skoler i Den naturlige skolesekken skoleåret 2015/2016

Torsdag 10.mars møttes 37 lærere og skoleledere fra 20 videregående skoler til nettverkssamling på Gardermoen.

 

20160310_105614 Fokus for samlingen var utforskende undervisning og vurdering. Etter praktisk informasjon fikk deltakerne et tilbakeblikk og erfaringsdeling på tverrfaglig arbeid og problemstillinger beskrevet i underveisrapporten. Deretter fikk deltakerne en forelesning om utforskende undervisning og en introduksjon til 5E – modellen med vekt på vurdering. Lærerne jobbet internt med planlegging og refleksjon over utforskende undervisning og vurdering  i eget DNS arbeid. Dette presenterte de deretter for hverandre på en 2 minutters posterpresentasjon. Dette ga deltakerne og regionkontaktene en fin oversikt over de mange spennende og ulike prosjektene som pågår i regionen. Etter presentasjonsrunden valgte hver skole to andre skoler de ønsket å prate mer med for å utveksle erfaringer og starte samarbeid.  

Etter gruppearbeid og plenumspresentasjoner fra deltakerne gjennomførte vi en fagdidaktisk utforskende økt om plast som var strukturert etter 5E- modellen. Her fikk deltakerne utforske tannkremen og fikk tips til undervisning og oppdrag omkring tema plast og bærekraftig utvikling.

 

Dagen ble avsluttet med korte diskusjoner rundt videreføring og utvikling av prosjektene til neste år, forankring ved skolene og formidling av arbeidet på konferansen i september og til natursekken.no.

Vi takker for en flott dag med engasjerte lærere og skoleledere – og ønsker dere alle lykke til med tverrfaglig og utforskende undervisning for en bærekraftig framtid!

 

Vennlig hilsen

Eldri og Majken

 

Forberedelse til samlingen:

Ta med plakaten samt underveisrapporten. 

Les artikkelen: Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Forbered en 2 minutters presentasjon med fokus på hvordan dere skal undervise utforskende i prosjektet (aktiviteter/øvelser) for å få ønsket utbytte for elevene. Dere vil få tid på samlingen til å jobbe med presentasjonen sammen med en annen skole før framføring i plenum. 

Program

10:00 – 10:30  Velkommen og Praktisk informasjon

10:30 - 11:30  Utforskende undervisning   

11:30 – 12:30  Lunsj

12:30 – 13:00   Diskusjon med og presentasjon for en annen skole   (kritisk venn)

13:00 – 14:00  Posterpresentasjon i plenum

14:15 – 15:15   Fagdidaktisk seminar om plast

15:30- 16:00  Oppsummering av dagen