Vår 2016 Referat fra regional samling for skolene i Den naturlige skolesekken i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Onsdag 9.mars møttes 28 lærere og skoleledere fra 13 skoler og 3 ansatte fra 4-H i Høgskolens Fyrrom.

Fokus for samlingen var utforskende undervisning og en fagdidaktisk økt om plast. Deltakerne fikk en forelesning om utforskende undervisning og en introduksjon til 5E – modellen, eksemplifisert gjennom ulike caser. Undervisningen vekslet mellom introduksjon og praktisk arbeid i grupper. Deretter satte to og to skoler seg sammen og presenterte for hverandre hvordan skolen og eget DNS opplegg arbeider utforskende.  Etter lunsj presenterte skolene for hverandre gjennom en posterpresentasjon på 2 minutter. Skolen fikk deretter noe tid til å arbeide med eget prosjekt hvor de skulle ha fokus på utforskende undervisning. 

Samlingen ble avsluttet med en fagdidaktisk økt om plast, som ga inspirasjon til videre arbeid. Den fagdidaktiske økten var strukturert etter 5E- modellen. Her fikk deltakerne utforske tannkremen og fikk tips til undervisning og oppdrag omkring tema plast og bærekraftig utvikling.

Vi takker for en flott dag med engasjerte lærere og skoleledere – og ønsker dere alle lykke til med bærekraftig undervisning for en bærekraftig framtid!

 

Hilsen Eli, Karl og Ann-Helen

 

Forberedelse til samlingen:

  • Ta med plakaten samt underveisrapporten.
  • Les artikkelen: Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling
  • Forbered en 2 minutters presentasjon med fokus på hvordan dere skal undervise utforskende i prosjektet (aktiviteter/øvelser) for å få ønsket utbytte for elevene. Dere vil få tid på samlingen til å jobbe med presentasjonen sammen med en annen skole før framføring i plenum.

 

Program

10.00 – 10.30             Velkommen og Praktisk informasjon

10:30 – 11.30             Utforskende undervisning

11:30 – 12.00             Diskusjon med og presentasjon for en annen skole  

12:00 – 12.30              Lunsj

12:30 – 14:00             Posterpresentasjon i plenum

14:15 – 15.15             Fagdidaktisk seminar om plast

15.15 – 15.45             Informasjon om veien videre for nye og gamle skoler i DNS

 

Mvh

Karl Løtveit

Ann- Helen Odberg