Vår 2016 Referat fra regional samling for barne og ungdomsskoler i Oslo, Akershus og Østfold

Onsdag 9.mars møttes 41 lærere og skoleledere fra 22 skoler i Oslo, Akershus og Østfold på regional samling på Universitet i Oslo.

Fokus for samlingen var utforskende undervisning. Etter praktisk informasjon fikk deltakerne en forelesning om utforskende undervisning og en introduksjon til 5E – modellen. Deretter jobbet skolene internt med planlegging og refleksjon over utforskende undervisning i eget DNS arbeid. Dette presenterte de deretter for hverandre på en 2 minutters posterpresentasjon. Dette ga deltakerne og regionkontaktene en fin oversikt over de mange spennende og ulike prosjektene som pågår i regionen. Etter presentasjonsrunden valgte hver skole to andre skoler de ønsket å prate mer med for å utveksle erfaringer og starte samarbeid.  

Dagen ble avsluttet med en fagdidaktisk utforskende økt om plast som var strukturert etter 5E- modellen. Her fikk deltakerne utforske tannkremen og fikk tips til undervisning og oppdrag omkring tema plast og bærekraftig utvikling.

Vi takker for en flott dag med engasjerte lærere og skoleledere – og ønsker dere alle lykke til med bærekraftig undervisning for en bærekraftig framtid!

 

Hilsen Tanja, Lene, Eldri og Majken

 

 

 

 

Forberedelse til samlingen:

  • Ta med plakaten samt underveisrapporten. 
  • Les artikkelen: Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling
  • Forbered en 2 minutters presentasjon med fokus på hvordan dere skal undervise utforskende i prosjektet (aktiviteter/øvelser) for å få ønsket utbytte for elevene. Dere vil få tid på samlingen til å jobbe med presentasjonen sammen med en annen skole før framføring i plenum. 

Program

  9:00 – 9:30  Velkommen og Praktisk informasjon

  9:30 - 10:30  Utforskende undervisning 

10:30 – 11:30  Diskusjon med og presentasjon for en annen skole   

11:30 – 12:00  Lunsj 

12:00 – 13:00  Posterpresentasjon i plenum

13:15 – 14:15  Fagdidaktisk seminar om plast

14:30 - 15:00   Informasjon om veien videre for nye og gamle skoler i DNS