Vår 2016 Regional samling for skolene i Den naturlige skolesekken i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag

Regional samling ble holdt i Ålesund. Vi startet opp den 16. mars kl. 12 i lokalene til NTNU, Ålesund.  Denne første delen av samlingen hadde fokus på utforskende læring og utforskende undervisning.  

IMG_1174

Målet med en utforskende tilnærming er å stimulere elevene til å bli aktive deltakere i læreprosessen og på den måten bidra til dybdelæring av det faglige innholdet. Etter en faglig introduksjon fikk lærerne beskrivelser av ulike undervisningsopplegg som ble brukt som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon omkring en utforskende tilnærming.  Deretter jobbet to og to skoler sammen hvor det ble utvekslet erfaringer. Deretter presenterte skolene i plenum status for sine skoleprosjekter og hvordan de hadde inkludert en utforskende tilnærming. Etter en kort pause var det så et fagdidaktisk seminar om plast. Det ble noe tid til at skolene fikk arbeide med egne prosjekter helt på slutten av dagen.

Neste dag møttes vi på Atlanterhavsparken, i lokalene til Klippfiskakademiet som støttes av den naturlige Skolesekken. Der startet vi opp med en faglig økt om interessekonflikter mellom miljø- og næringshensyn. Dette ble eksemplifisert gjennom artene kongekrabbe og vanlig uer. Vi avsluttet med lunsj som vi laget selv under veiledning av Klippfiskakademiet. Det ble et fortreffelig måltid med blant annet klippfiskkaker, fiskesuppe og hvalbiff. Mange av lærerne benyttet muligheten til å besøke Atlanterhavsparken (akvariene) etter lunsj. 

Forberedelse til samlingen:

  • Ta med plakaten eller plakaten på en minnepinne, hvor det går fram hvordan dere har jobbet med den siste delen av plakaten om hvordan dere skal undervise utforskende (jfr hjemmmelekse).
  • Les artikkelen: Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling
  • Forbered en 2 minutters presentasjon med fokus på hvordan dere skal undervise utforskende i prosjektet (aktiviteter/øvelser) for å få ønsket utbytte for elevene. Dere vil få tid på samlingen til å jobbe med presentasjonen sammen med en annen skole før framføring i plenum. 

De som har behov for overnatting booker selv hotellrom. Regionkontaktene Anja og Eli kommer til å bo på Brosundet hotell.

 

Program Ålesund

Onsdag 16. mars

Oppmøte NTNU Ålesund onsdag 16. mars Bygg A, rom A335

12:00 – 12:45  Lunsj

12:45 - 13:15  Velkommen og praktisk informasjon

13:15 – 14:15  Utforskende undervisning 

14:15 – 15:30 Utforskende perspektiv i eget prosjekt (forberedelse av dette har vært hjemmelekse – lagre «ferdig» utfylt poster-dokument på USB-stick som overleveres til regionkontakten). Skolene jobber enkeltvis. 10 min

Diskusjon med og presentasjon for en annen skole (kritisk venn). 20 min

(dere legger selv inn en liten pause i denne økta etter behov)

Posterpresentasjon fra skolene i plenum (max 2 min på hver skole).

15:30 – 16:15  Arbeide med eget prosjekt og drøfting av egne prosjekter i forhold til perspektivene i DNS. Veiledning av regionkontaktene.

16:15 – 17:15  Fagdidaktisk seminar om plast

17.15 - 18:00   Informasjon om veien videre for nye og gamle skoler i DNS

 

Ca. 19:00 middag Vi bestiller bord for alle et egnet sted. Kom gjerne med forslag

Torsdag 17. mars

Oppmøte ved Klippfiskakademiet ved Atlanterhavsparken (akvariet) torsdag 17. mars

09:00 – 09:30 Rødlistede vs fredede arter  

09:30-12:00 Klippfiskakademiet (kokketeater/kokkekurs) inkluderer lunsj. Klippfiskakademiet er ekstern aktør for DNS

12:00 og så lenge dere ønsker: Besøke akvariet for de som ønsker det (gruppebillett 100 kr. pr. pers.)

 

Vel møtt til regional samling

Eli og Anja