Vår 2016 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud

Torsdag 31.03.16 møtte 49 lærere fra 26 ulike skoler til regional samling i region Sør-Øst.  Samlingen fant sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Porsgrunn.

 

Etter å ha blitt ønsket velkommen og fått ulik praktisk informasjon, hadde regionkontaktene en økt der teori rundt utforskende undervisning og 5E-modellen ble presentert. Deretter jobbet skolene enkeltvis med fokus på utforskende undervisning i eget prosjekt.

 

Etter lunsj ble barne-og ungdomsskolene fordelt på to ulike rom.  Der satt to og to skoler sammen for å diskutere sine prosjekter med hverandre.  Flere opplevde at de fikk gode tips av hverandre gjennom samtale og diskusjon med en annen skole. Deretter fikk hver skole tre minutter til å presentere sitt prosjekt for de andre skolene. Hovedfokus skulle også her være utforskende undervisning i eget prosjekt.

 

I siste økt samlet skolene seg igjen og regionkontaktene holdt et fagdidaktisk seminar om plast. Lærerne fikk her presentert en mulig tilnærming til hvordan utfordringen knyttet til plast kan presenteres for elever, samt at de fikk demonstrert og presentert hvordan man kan jobbe utforskende med utgangspunkt i tannkrem og problematikk knyttet til plast. Flere skoler gav uttrykk for at en slik fagdidaktisk økt er av stor nytte for lærerne.

 

Regionkontaktene takker for en utbytterik og hyggelig samling!

 

Hilsen Anja, Anne Bergliot og Ingunn

 

Forberedelse til samlingen:

  • Ta med plakaten samt underveisrapporten. 
  • Les artikkelen: Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling
  • Forbered en 2 minutters presentasjon med fokus på hvordan dere skal undervise utforskende i prosjektet (aktiviteter/øvelser) for å få ønsket utbytte for elevene. Dere vil få tid på samlingen til å jobbe med presentasjonen sammen med en annen skole før framføring i plenum. 

Rom: A-271 og i mindre grupper kl 12:30-14:30: A-251 og A-259

Se vedlagt kart (kommer snart) med avmerket A-bygning og mulige parkeringsplasser

 

Program

09:30 - 10:00      Kaffe, te og frukt

10:00 - 10:30      Velkommen og praktisk informasjon

10:30 - 11:30      Utforskende undervisning (30 min teori og 30 min eget skoleprosjekt)

11:30 - 12:30      Lunsj

12:30 - 13:15       Diskusjon med og presentasjon for en annen skole (kritisk venn)

                            (1-7 trinn: rom A-251 og 8-10 trinn: rom A-259)

13:15 - 14:15       Posterpresentasjon i plenum

                            (1-7 trinn: rom A-251 og 8-10 trinn: rom A-259)

14:15 - 14:30      Kaffe, te og kake

14:30 - 15:30      Fagdidaktisk seminar om plast (rom A-271)             

15:30 – 16:00      Oppsummering og informasjon om veien videre

 

Velkommen!

Vedlegg