Vår 2016 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Nordland, Nord-Trøndelag, Troms, Finnmark

Den regionale samlingen våren 2016 for DNS-skoler i de fire nordligste fylkene, ble gjennomført på Nord Universitetet, campus Bodø. Her deltok 45 lærere fra 22 skoler.

 

plenumBodø På programmet stod kompetanseheving og ny inspirasjon til å jobbe videre med UBU. Denne samlingen satte spesielt fokus på utforskende undervisning i DNS prosjektene. Lærerne deltok aktivt med spørsmål, erfaringsutveksling og gruppediskusjoner, og hadde som forberedelse lest om utforskende undervisning i Naturfag nr2, 2014 - Skole for bærekraftig utvikling

Etter lunsj første dag innledet regionkontaktene med litt generell info samt en kort gjennomgang av hvordan vi i den naturlige skolesekken tolker og forstår perspektivet «Utforskende undervisning». Så presenterte to DNS-skoler fra regionen sine prosjekter, hvor de synliggjorde og fortalte hvordan de hadde jobbet frem til dags dato. Etterpå gikk lærere fra to og to skoler sammen og diskuterte utforskende undervisning i forhold til sine egne DNS prosjekter. I plenum avslutningsvis, holdt hver skole sine respektive posterpresentasjoner på storskjerm. På kvelden var deltagerne samlet til fellesmiddag på hotellet med god mat, god stemning og mye god nettverksbygging.

Neste dag ble innledet med litt utforsking av tannkrem (se bilder). Dette ble brukt både som et praktisk eksempel på utforskende undervisning, men også som en innledning til temaet på det fagdidaktiske foredraget - nemlig Plast. Mange ga uttrykk for at utforsking av tannkrem var en ypperlig aktivitet i skolen, og under foredraget ble en rekke andre utforskende aktiviteter som handlet om plastforurensing belyst og diskutert.

Avslutningsvis på samlingen var vi så heldige å få høre på et spennende faglig foredrag om «Kystøkologi», gitt av professor Ketil Eiane ved Nord universitetet i Bodø. Svært informativt og lærerikt.

kystøkologi

Vi takker lærerne for en flott samling, og ser frem til det videre samarbeidet.

 

Hilsen regionkontaktene

Stig og Jon Arve

 

 

 

 

Onsdag 16. mars 2016, rom «Pauline Skar»

12:15 - 12:30  Registrering og kaffe. Velkommen til samling

12:30 - 13:15  Lunsj

13:15 – 14:30  Utforskende undervisning og læring. Eksempler fra 2 skoler

(30min teori, 15min fra 2 skoleprosjekter)

14:30 – 15:45 Utforskende perspektiv i eget prosjekt (forberedelse av dette er hjemmelekse – lagre «ferdig» utfylt poster-dokument på USB-stick som overleveres til regionkontakten). Skolene jobber enkeltvis. 10 min

Diskusjon med og presentasjon for en annen skole (kritisk venn). 20 min

(dere legger selv inn en liten pause i denne økta etter behov)

Posterpresentasjon fra skolene i plenum (max 2 min på hver skole).

15:45-16:10    Beinstrekk og kaffe/kake.

16:10-17:00    Arbeid med eget prosjekt og gruppevis drøfting av egne prosjekter i forhold til perspektivene i DNS. Veiledning av regionkontaktene.

19:00              Felles middag på Skagen hotell

 

 

Torsdag 17. mars 2016, rom            «Matthias Bonsach Krogh»

09:00-11:00    Fagdidaktisk seminar om plast og bærekraftig utvikling (pause lagt inn)

11:00-12:00    Lunsj

12:00 -13:45   Foredrag om Kystøkologi, Professor Ketil Eiane, Nord universitet Bodø

13:45-14:00    Kort oppsummering. Reiseregninger m.m.

Avslutning og evaluering.

 

VEL HJEM !