Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Onsdag 18. november ble det arrangert regionalsamling for skolene i region vest. Det kom til sammen 26 lærere fra 13 ulike skoler.

 

Samlingen startet med at alle skolene presenterte sitt DNS prosjekt. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger vil vi at elevene skal tilegne seg gjennom DNS prosjektet. Gjennomganger var nyttig for alle og gav en kort innføring i tema og målsetninger i de ulike prosjektene.

Etter presentasjonen hadde vi en times fagdidaktisk seminar der tema var forbruk med vekt på matavfall og matsvinn. Denne økten er en nyttig gjennomgang av fakta og muligheter/ ideer til hvordan vi kan jobbe med tema forbruk sammen med elever.

Tiden etter lunsj ble nyttet til arbeid i eget prosjekt. Under oppsummeringen fikk vi tilbakemelding på at det var en meget nyttig økt. Lærere opplevde det som nyttig å få konsentrere seg om eget arbeid under samlingen.  I den siste økten på samlingen ble det arbeidet i grupper, på tvers av skoler, for å dele erfaringer og diskutere suksessfaktorer i forhold til tverrfaglig arbeid. Samlingen ble avsluttet med en kort oppsummering av dagen.

Vil benytte anledningen til å takke alle for gode bidrag til arbeidet med de ulike prosjektene i DNS og til styrking av nettverket i region vest.

 

Med vennlig hilsen

Karl Løtveit, Ann Helen Odberg, Stig Misund og Eli Munkebye

 

PROGRAM

10:00 – 10:30  Velkommen og praktisk informasjon

10:30 - 11:30  Posterpresentasjon (4 min pr skole)

11:30 – 12:30  Lunsj

12:30 – 14:00  Samarbeid i grupper og med eget prosjekt

14:00 – 14:15  «Knestrekk»

14:15 – 15:15 Fagdidaktisk seminar om undervisning for bærekraftig forbruk

15:30 – 16:00  Oppsummering

 

 

Nettressurser

(tv.nrk.no)
(tv.nrk.no)