Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Den regionale samlingen for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal ble holdt på Skolelaboratoriet for realfag, ved NTNU, den 24. november 2015. Det møtte 23 lærere, og alle skolene var representerte. Samlingen ble holdt av regionens regionkontakt Eli Munkebye og Anja Gabrielsen som er regionkontakt for Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Etter praktisk informasjon presenterte hver skole kort hvilket elevutbytte, av kunnskap, ferdigheter og holdninger, prosjektene deres hadde som målsetting. Det kan av og til føles vanskelig å presentere målene uten å sette det inn i rammene av prosjektet, så tiden ble knapp for flere av lærerne. Etter lærernes presentasjoner ble det holdt en faglig forelesning om forbruk og matavfall, for å gi lærerne et faglig påfyll. I tiden etter lunsj jobbet lærerne skolevis med tverrfaglighet i egne prosjekter. Her var fokuset på suksessfaktorer ved tverrfaglig arbeid på ledelses- og lærernivå, og i klasserommet.

Etter 90 minutters arbeid med dette ble det gruppearbeid mellom skolene hvor samme tema ble diskutert. Denne økten ble dokumentert ved en oversikt over suksessfaktorer/anbefalinger. Samlingen ble avsluttet med en oppsummering. Neste samling skal være i Ålesund, den 16. og 17. mars, fra lunsj til lunsj. Fokuset i denne samlingen skal være på utforskende læring.    

 

 

Program for regional DNS samling i Trondheim 24. november 2015
 

Sted: Skolelaboratoriet (Realfagsbygget Gløshaugen/NTNU)

09:30 – 10:00 Kaffeprat….

10:00 - 10:15 Velkommen og praktisk info

10:15 - 11:00 Posterpresentasjon – hver skole har max 3 minutt til å presentere kunnskap, ferdigheter og holdninger i sitt DNS-prosjekt («hjemmeleksa» - se vedlegg eller ppt fra samlingen i Oslo)

11:00 - 11:45 Forbruk – matavfall; eksempel på tverrfaglig tilnærming til UBU.

11:45 - 12:30 Lunsj

12:30 - 14:00 Workshop (jobber skolevis): Tverrfaglighet i eget skoleprosjekt – hvordan skal de ulike fagene samarbeide og hva lærer elevene? Suksessfaktorer!

14:00 - 14:15 Kaffe/te + frukt

14:15 - 15:30 Workshop (3 og 3 skoler går sammen – deler og diskuterer): Tverrfaglighet i eget skoleprosjekt – hvordan skal de ulike fagene samarbeide og hva lærer elevene? Suksessfaktorer!

15:30 - 16:00 Felles oppsummering & avslutning.

VELKOMMEN !

 

Link for parkering på NTNU: https://www.ntnu.no/documents/4787637/1001074862/Parkering+for+bes%C3%B8kende+p%C3%A5%20Gl%C3%B8shaugen.pdf/fb21e1c6-65e0-499f-b578-2e621190319e  (dere skal til bygg 19)

Link for å se kart over området:

http://s.mazemap.com/1P7bxc7     dere skal til realfagsbygget. I første etasje vil dere finne flere heiser. Dere skal ta heis A (ligger like ved kantina) opp i 4. etasje. Da er dere på Skolelaben.