Høst 2015 Regional samling for barne- og ungdomsskoler i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

18. november ble 54 lærere fra 26 skoler fra region sør-øst ønsket velkommen til regional samling i Porsgrunn. Etter en gjennomgang av dagens program samt årshjulet for prosjektene, fikk Eide skole i Aust-Agder gratulasjoner og applaus for at de i høst fikk Utdanningsforbundets klimapris. Eide skole er et godt forbilde for andre skoler!

Deretter presenterte Borre ungdomsskole prosjektet sitt ”Er det mulig! Aha-opplevelser med natur og bærekraftig utvikling på mikro og makronivå”. Vi fikk se eksempler på ulike miljøvennlige bruksgjenstander elevene har lært å ta i bruk ute i naturen. Langesund ungdomsskole viste en film som elevene selv hadde laget der tema var hvordan man kan ta vare på miljøet. Det er interessant og inspirerende å se hva som skjer i de ulike prosjektene. Det er mange kreative og flinke elever og lærere på de ulike skolene! Etter dette fikk hver skole to minutter til å presentere sitt prosjekt med fokus på elevutbytte.

Etter lunsj var temaet «Tverr-/flerfaglig samarbeid». Etter en kort innledning fra regionkontaktene arbeidet skolene hver for seg med fokus på fag, sentrale kompetansemål, læringsmål og aktiviteter knyttet til eget prosjekt. Deretter ble skolene delt i barne- og ungdomstrinn. Det ble gjennomført en kafedialog der det ble dannet grupper på tvers av skolene. Her ble det diskutert ulike måter man kan løse utfordringer på når det gjelder tverr-/flerfaglig undervisning på ulike nivå i skolen.

Regionkontaktene holdt deretter et fagdidaktisk seminar om undervisning for bærekraftig forbruk. Hva er bærekraftig utvikling? Hvordan er status for forbruk i Norge? Det ble presentert eksempler på hvordan man kan jobbe med avfall, kildesortering og matsvinn hjemme og i skolen. Deltagerne var aktive og kom med mange innspill underveis.

Før oppsummering av dagen gjennomførte alle en «Miljøbingo». Det var stort engasjement og aktivitet i undervisningsrommet. Dagen ble avsluttet med en kort gjennomgang av faktorene lærerne peker på er viktige for å få til et godt samarbeid i skolen. 

 

Vi takker for en utbytterik regional samling. Vi ser frem til det videre samarbeidet!

 

Hilsen regionkontaktene Anja, Majken og Ingunn

 

Program

09:30 – 10:00      Kaffe, te og rundstykker

10:00 – 10:30      Velkommen og praktisk informasjon

10:30 – 12:00      Posterpresentasjon. To minutter per skole*

12:00          – 12:45      Lunsj

12:45 – 14:00      Tverr-/flerfaglig samarbeid i eget prosjekt     

14:15 – 15.15      Fagdidaktisk seminar om undervisning for bærekraftig forbruk

15.15 – 15:30      Kaffe, te og frukt

15:30 – 16:00      Oppsummering og veien videre