Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i nordlige Nordland, Troms og Finnmark

28. oktober møttes 22 lærere fra 11 skoler i den nordligste delen av landet for å gjennomføre sin regionale samling i Tromsø.

Skolene presenterte innledningsvis sine respektive DNS prosjekter og hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som elevene skulle tilegne seg. Dette ga alle deltagerne en god oversikt på hva som foregår rundt på de ulike DNS skolene i regionen.

Etterpå holdt regionkontaktene et halvannen times fagdidaktisk seminar, hvor forbruk var tema med et spesielt fokus på matavfall og matsvinn. Dette engasjerte mye, og ga et godt bilde på tverrfagligheten i UBU. Opplevdes som en veldig autentisk og skolerelevant tilnærming.

Etter lunsj jobbet skolene med fokus på flerfaglig samarbeid og undervisning ved sine skoler og i sine DNS prosjekter. Først satt skolene enkeltvis i en økt før de så satt seg sammen 3 og 3 skoler, hvor de delte sine tanker/planer og erfaringer. Lærerne jobbet meget engasjert!

Avslutningsvis hadde vi en felles oppsummering, hvor lærerne fikk anledning til å spesielt vektlegge hva de mente om hvilke suksessfaktorer som fremmet flerfaglig arbeid i deres jobbhverdag.

Vi takker for en utbytterik regional samling og ser frem til det videre samarbeidet!

Hilsen fra regionkontaktene Stig og Jon Arve

 

 

Program for regional DNS samling i Tromsø 28. oktober 2015
Sted: Nordnorsk Vitensenter (Breivika/UiT)

09:30 – 10:00 Kaffeprat….

10:00 - 10:15 Plenum i Planetariet: Velkommen, praktisk info, UBU på agendaen – er verden i ferd med å våkne??

10:15 - 10:45 Posterpresentasjon – hver skole har max 2 minutt til å presentere kunnskap, ferdigheter og holdninger i sitt DNS-prosjekt («hjemmeleksa» - se vedlegg)

10:45 - 11:45 Forbruk – matavfall; eksempel på tverrfaglig tilnærming til UBU.

11:45 - 12:30 Lunsj

12:30 - 14:00 Workshop (jobber skolevis): Tverrfaglighet i eget skoleprosjekt – hvordan skal de ulike fagene samarbeide og hva lærer elevene? Suksessfaktorer!

14:00 - 14:15 Kaffe/te + frukt

14:15 - 15:30 Workshop (3 og 3 skoler går sammen – deler og diskuterer): Tverrfaglighet i eget skoleprosjekt – hvordan skal de ulike fagene samarbeide og hva lærer elevene? Suksessfaktorer!

15:30 - 16:00 Felles oppsummering & avslutning.

VELKOMMEN !