Høst 2015 Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus og Østfold 4. november

Onsdag 4. november møttes 40 lærere og skoleledere fra 22 skoler i Oslo, Akershus og Østfold på regional samling på Universitet i Oslo.

 

Samlingen startet med at alle skolene presenterte prosjektene sine for hverandre med fokus på elevenes utbytte.  Dette ga deltakerne og regionkontaktene en fin oversikt over de mange spennende og ulike prosjektene som pågår i regionen.

Etter presentasjonsrunden sto flerfaglig arbeid på programmet. Sesjonen ble innledet med en kort innledning hvorpå lærene fikk tid å jobbe med prosjektet sitt på egen skole. Deretter  deltok de i erfaringsdeling på tvers av skolene der temaene var hvordan samarbeide på skolenivå, lærernivå og i undervisningen.   Lærerne var engasjerte og hadde gode tips å gi hverandre. Se vedlegg for oppsummeringen.

 

Etter lunsj jobbet fikk vi besøk av Anura Sankholkar fra FN-sambandet som informerte om  de nye bærekraftsmålene og ga en kort innføring i undervisningsmaterialet de har laget for tverrfaglig undervisning i bærekraftig utvikling.Dagen ble avsluttet med en fagdidaktisk økt om bærekraftig forbruk.

 

Vi takker for en interessant samling med engasjerte lærere – og ser fram mot et bærekraftig samarbeid!

Hilsen regionkontaktene Majken, Eldri og Karl

 

 

 

Program

9:00 – 9:30 Velkommen

9:30 - 10:30 Posterpresentasjon (2minutter per skole)

Posterrunde der hver skole står ved posteren sin og presenterer elev-utbytte: Konkretiser hvilke kunnskaper, holdninger og ferdigheter dere ønsker elevene skal utvikle.

10:30 – 12:00 Faglig samarbeid i eget skoleprosjekt

12:00 – 12: 45 Lunsj

12:45 – 13:30 FN’s bærekraftsmål

13:45 – 15:30 Undervisning for bærekraftig forbruk