Høst 2015 Nettverksssamling for videregående skoler 6. november 2015

Nettverket for videregående skoler i Den naturlige skolesekken (DNS) samlet alle deltakerskolene fra hele landet på Gardermoen 6. november 2015. Totalt deltok 44 lærere, to representanter fra Naturfagsenteret, en regionkontakt fra Høgskolen i Hedmark og en ekstern foredragsholder fra FN sambandet.

 

20151106_103715

20151106_125541 Samlingen startet med at alle skolene presenterte prosjektene sine for hverandre med fokus på hovedmålsetting og hva de ville at elevene skulle oppnå etter gjennomført undervisning. Det var både nye skoler og skoler som har deltatt i DNS i både ett og to år på samlingen. Presentasjonene ga et godt og effektivt innblikk i prosjektene som pågår, hvilke fag og faglærere som deltar ved skolene og hva lærerne forventer av elevutbytte etter gjennomført undervisning.

20151106_110057

 

Etter lunsj sto fler-/tverrfaglig arbeid på programmet. Sesjonen ble innledet med en kort bakgrunn for tverrfaglig arbeid i undervisning for bærekraftig utvikling. Lærene jobbet deretter med DNS- prosjektet ved egen skole. Deretter deltok de i en erfaringsdeling på tvers av skolene der temaene var hvordan samarbeide på skolenivå, lærernivå og i undervisningen for å oppnå undervisning for bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig arbeid. Lærerne var engasjerte og hadde gode tips å gi hverandre. Se vedlegg for oppsummeringen.

20151106_134611 20151106_134337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På slutten av dagen en ble det holdt en kort fagdidaktisk økt om bærekraftig forbruk før vi fikk besøk av Anura Sankholkar fra FN-sambandet som informerte om de nye bærekraftsmålene og ga en kort innføring i FNs arbeid og undervisningsmaterialet de har laget for tverrfaglig undervisning i bærekraftig utvikling.

Vi takker for en interessant samling med engasjerte lærere – og ser frem til videre samarbeid!

Hilsen fra Naturfagsenteret v/Eldri og Majken og regionkontakt Anne fra Høgskolen i Hedmark

 

Program for dagen 

6. november 2015 – Park Inn på Gardermoen

10:00 – 10:30 Velkommen
10:30 – 11:30 Posterpresentasjon (2minutter per skole)
Posterrunde der hver skole står ved posteren sin og presenterer elev-utbytte: Konkretiser hvilke kunnskaper, holdninger og ferdigheter dere ønsker elevene skal utvikle.
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 14:15 Faglig samarbeid i eget skoleprosjekt
14:30 – 15:15 Fagseminar om FN’s bærekraftsmål v/ FN-sambandet
15:15 – 16:00 Undervisning for bærekraftig forbruk