Referat fra regional samling for DNS-skolene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag 24.-25. mars

24.-25. april var 50 lærere fra 26 barne- og ungdomskoler lokalisert i de fire nordligste fylkene samlet i Tromsø.

På programmet stod kompetanseheving og ny inspirasjon til å jobbe videre med UBU. Denne samlingen satte spesielt fokus på skolenes samarbeid med eksterne aktører, på progresjon i prosjektene og på vurdering av elevenes læring og måloppnåelse. Det ble også satt av tid til å jobbe med eget prosjekt med veiledning fra regionkontakter.

Tromsø gruppearbeid

Lærerne deltok aktivt med spørsmål, erfaringsutveksling og gruppediskusjoner, og hadde som forberedelse lest to artikler i Naturfag nr2, 2014 - «Skole for bærekraftig utvikling». Byafossen skole fra Steinkjer, som har vært med i Den naturlige skolesekken i flere år, presenterte sitt DNS prosjekt, hvor fokuset var deres progresjon. Dette opplevde de andre skolene som særlig relevant og inspirerende.

Tromsø eksterne aktører

Vi var også så heldig å få et spennende faglig foredrag gitt av professor Ragnar Ludvig Olsen ved Universitetet i Tromsø som handlet om «Oppdrettsfisk og foring – i et regionalt og globalt perspektiv». Svært informativt og lærerikt.

Vi takker lærerne for en flott samling, og ser frem til det videre samarbeidet.

Hilsen regionkontaktene

Stig og Jon Arve

  Tromsø samling bilde 2

 

 

Tirsdag 24. mars

11.30-12.30 Lunsj-buffet
12.30-13.00 Velkommen og Praktisk informasjon
13.00-13.30 Skolene gir en «lynintro» av prosjektet sitt for hverandre
                       (1 minutt på hver)
13.30-15.00 Faglig samarbeid (tverrfaglighet) i undervisning for
                       bærekraftig utvikling
15.00-15.45 Innsjekk på hotellrom + Matbit + Kaffeprat
15.45-17.00 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for 
                       bærekraftig utvikling
17.00-18.00 Faglig foredrag av professor Ragnar Ludvig Olsen:
                    «Fiskeoppdrett og fôr er det uetisk å fôre
                       oppdrettsfisk med fisk?»
18.00-19.00 Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt
Kveld
….. Middag og sosial mingling uten regi…..

Onsdag 25. mars

07.00-08.30 Frokost
08.30-10.00 Progresjon og vurdering av kompetanser for bærekraftig utvikling
10.00-11.00 Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt
11.00-11.30 Oppsummering og utsjekk av hotellrom
11.30-12.30 Lunsj-buffet

TAKK FOR DENNE GANG