Regional samling for barne- og ungdomsskoler i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Torsdag 12. mars 2015 ble det arrangert regional samling i Den naturlige skolesekken på Nobel hotell, Molde.

Temaet for dagen var faglig samarbeid, progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling. Det ble fagdidaktisk påfyll og tid til å jobbe med egne skoleprosjekter i løpet av dagen. Skoler som var ferdige med gjennomføring skal arbeide med evaluering, forankring og formidling av eget prosjekt.

Forberedelse til samlingen var:

Ta med

  • posteren dere laget på forrige samling
  • underveisrapporten deres
  • pc/nettbrett

Les:

Naturfag 2/14:

  • artikkel Fler-/tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling s. 44 – 47
  • artikkel Samarbeid mellom skole og eksterne aktører s. 58 – 61

 

Program for dagen

(9.30-10.00 regionskontakt tilgjengelig for veiledning)

10:00 – 10:30 Velkommen og praktisk informasjon

10:30 – 11:30 Faglig samarbeid i undervisning for bærekraftig utvikling

11:45 – 12:30 Lunsj

12.30- 13.45 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling

13:45 – 15:00 Progresjon og vurdering av kompetanser for bærekraftig utvikling

15:00 – 16:00 Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt

16.00-16.30 Oppsummering

(16.30-17.00 regionskontakt tilgjengelig for veiledning)