Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Onsdag 18. mars 2015 ble det arrangert regional samling for barne- og ungdomsskoler. Hovedtema var faglig samarbeid, progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling

 

I alt møtte 51 representanter fra skoler og organisasjoner. 25 skoler var representert, de fleste med to deltagere.

Samling Sør-Øst

Temaet for dagen var faglig samarbeid, progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling.

Deltagerne ble ønsket velkommen til samlingen og dagens program ble presentert. Deretter orienterte Anja Gabrielsen om resultatene av NIFUs evaluering av Den naturlige Skolesekken. Det ble informert om frist for søknad om støtte til skoleprosjekt i DNS for neste skoleår, årsrapport samt publisering av prosjekt på skolenes hjemmeside m.m. DNS oppfordrer skolene til å presentere en poster om sitt prosjekt på nasjonal konferanse i DNS 16. september. Skolene oppfordres også til å publisere prosjektet på skolens hjemmeside samt for skolens personale.

I løpet av dagen fikk lærerne fagdidaktisk påfyll og tid til å jobbe med egne skoleprosjekter. Anja Gabrielsen holdt et innlegg om ulike former for samarbeid i undervisning for bærekraftig utvikling. Lærerne jobbet da med bl.a. sentrale kompetansemål, læringsmål og aktiviteter i eget prosjekt.

Videre i samlingen snakket Ingunn Skalstad om hvordan og hvorfor man kan bruke eksterne aktører inn i prosjektene. Hver enkelt skole jobbet deretter med eget prosjekt med fokus på hvordan de eksterne aktørene i eget prosjekt kan bidra i prosjektet og hvilket utbytte man ønsker å oppnå av samarbeidet.

Anja Gabrielsen tok opp temaet om vurdering av kompetanser (læringsmål) i prosjektene. Også her jobbet skolene med eget prosjekt med fokus på hvordan de kan vurdere elevenes læringsutbytte i undervisning for bærekraftig utvikling.

Underveis delte deltakerne erfaringer og ga hverandre veiledning, tips og ideer til faglig samarbeid innen og utenfor skolen, samt til hvordan skolen kan vurdere læringsutbyttet i undervisning for bærekraftig utvikling.

Samling Sør-Øst

Siste økt ble innledet av Ingunn Fjørtoft som, på bakgrunn av underveisrapportene, gav generelle råd og tips til hva skolene bør jobbe mer med i det videre arbeidet. Deretter fikk de enkelte skolene veiledning samt tid til å arbeide med eget skoleprosjekt.

Både Ingunn Fjørtoft og Anja Gabrielsen gav uttrykk for at det er mange gode halvårsrapporter i år.

Vi vil takke deltakerne for en fin samling! Vi opplever at det er mange flinke og engasjerte lærere som gjør en stor innsats for å få til gode prosjekter.

Anja, Ingunn F. og Ingunn S.


Forberedelse til samlingen var: 

Ta med 

•       posteren dere laget på forrige samling

•       underveisrapporten deres

•       pc/nettbrett

Les

 Naturfag 2/14
•       artikkel Fler-/tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling s. 44 – 47

•       artikkel Samarbeid mellom skole og eksterne aktører s. 58 – 61


Program

09:30 – 10:00      Kaffe, te og frukt

10:00 – 10:30      Velkommen og praktisk informasjon

10:30 – 11:30      Faglig samarbeid i undervisning for bærekraftig utvikling

11:30 – 12:15      Lunsj

12:15 – 13:15      Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling   

13:15 – 13:30      Pause

13:30 – 14:30      Progresjon og vurdering av kompetanser for bærekraftig utvikling

14:30 – 15:30      Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt

                             Kaffe, te og kake

15:30 – 16:00      Oppsummering