Referat fra regional samling, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Tirsdag 14. april 2015 kl. 10 - 16.00 var 28 lærere og en rektor samlet på regional samling på VilVite i Bergen.

Deltakerne fikk fagdidaktisk påfyll innen temaene faglig samarbeid, samarbeid med eksterne aktører, progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling.

Lærene jobbet engasjert og målrettet med skoleprosjektene sine. Mange hadde forberedt seg godt til samlingen og tatt med plakater, prosjektbeskrivelser og artikler fra Naturfag.

 

Under plenumsaktiviteter delte de erfaringer og ga hverandre nyttige tips på hvordan lykkes med utdanning for bærekraftig utvikling. Dagen ble avsluttet med en kort presentasjon fra hver skole der de definerte hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger elevene skulle sitte igjen med og hvordan dette skulle vurderes.

Dagen opplevdes som konstruktiv i form av videreutvikling og kvalitetssikring av skoleprosjektene i DNS. Vi er imponert over lærenes engasjement og vilje til å dele erfaringer og tips med hverandre, og ikke minst: samtlige klarte å presentere elevutbytte og vurdering på 60 sekunder - Flott!

Vi takker for en flott dag i Bergen som viste seg fra sin karakteristiske vær- side: yr og regn, men på VilVite skinte sola :-)

Hilsen Stig og Majken 

 

Program

10:00 – 10:30 Velkommen og Praktisk informasjon

10:30 – 11:30 Faglig samarbeid i undervisning for bærekraftig utvikling

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:15 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling

13:30 – 14:15 Progresjon og vurdering av kompetanser for bærekraftig utvikling

14:30 – 15:30 Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt

15:30 -  16:00 Oppsummering

Velkommen!

Vennlig hilsen Majken og Stig