Referat fra regional samling i Hedmark og Oppland

Tirsdag 24. mars 2015 ble det arrangert samling i Den naturlige skolesekken for barne- og ungdomsskoler i Hedmark og Oppland på Scandic Hotel, Hamar.

Temaet for dagen var faglig samarbeid på den enkelte skole, samarbeid med eksterne aktører og progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling.

  Gruppe

Deltakerskolene fikk anledning til å utveksle erfaringer, dele ideer og tanker om det videre arbeidet og jobbe videre med egne skoleprosjekter i løpet av dagen.

Gruppe3

 

Forberedelse til samlingen:

Ta med

  • posteren dere laget på forrige samling
  • underveisrapporten deres
  • pc/nettbrett

 Les

 Naturfag 2/14

  • artikkel Fler-/tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling s. 44 – 47
  • artikkel Samarbeid mellom skole og eksterne aktører s. 58 – 61

 

Program

09.30 – 10.00  Ankomst med kaffe/te

10:00 – 10:30  Velkommen og praktisk informasjon

10:30 – 11:30  Faglig samarbeid mellom lærere i undervisning for bærekraftig utvikling

11:30 – 12:30  Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling

12:30 – 13:30  Lunsj

13:30 – 14:30 Progresjon og vurdering av elevenes kompetanser for bærekraftig utvikling

14:30 – 15:30 Arbeid med og veiledning på eget skoleprosjekt

15:30 – 16:00 Oppsummering

Med hilsen Eldri Scheie og Arne N. Jordet