Referat fra samling for videregående skoler i Den naturlige skolesekken

Onsdag 11. mars 2015 møtte nærmere 50 lærere fra videregående skoler i Den naturlige skolesekken på nettverkssamling på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Temaet for dagen var faglig samarbeid, progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling. Under dagen fikk lærerne fagdidaktikk påfyll blant annet av Birgitte Bjønness fra NMBU, som foreleste om æringsprogresjon innen utforskende arbeidsmåter i naturfag. Under hele samlingen fikk lærene tid til å jobbe med egne skoleprosjekter. Noen lærere arbeidet med å planlegge gjennomføring av prosjektet mens andre var ferdige med gjennomføring og dermed kunne arbeide med evaluering av formidling av erfaringer.

Vgs V15 Birgitte

Underveis delte deltakerne erfaringer og ga hverandre veiledning, tips og ideer til faglig samarbeid og vurdering av elevers kompetanser for bærekraftig utvikling. 

Dagen ble avsluttet med presentasjon og diskusjon av vurdering av elevers handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

vgs v15 lærere Vgs V15 jobbing

 

De ble en innholdsrik dag, med engasjerte og flinke lærere som delte viktige erfaringer fra arbeidet sitt. 

Takk for en flott samling!

Hilsen Majken og Eldri 

 

 

Program

10:00 – 10:30 Velkommen og Praktisk informasjon

10:30 – 11:30 Faglig samarbeid i undervisning for bærekraftig utvikling

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Kompetanser for bærekraftig utvikling

13:00 – 14:00 Forelesning: Fra start til mål: Hva vet vi fra forskning om læringsprogresjon innen utforskende arbeidsmåter i naturfag? Førsteamanuensis Birgitte Bjønness, NMBU

14:15 – 15:45 Progresjon og vurdering av kompetanser for bærekraftig utvikling: Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt

16:00 – 16:30 Oppsummering