Referat fra regional samling Oslo, Akershus og Østfold vår 2015

Tirsdag 10. mars 2015 møttes 44 lærere fra 21 barne- og ungdomskoler i Oslo, Akershus og Østfold på samling i Den naturlige skolesekken.

Temaet for dagen var faglig samarbeid, progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling, og lærenen hadde på forhånd lest to artikler i Naturfag. Under dagen fikk lærerne fagdidaktikk påfyll og tid til å jobbe med egne skoleprosjekter. Underveis delte deltakerne erfaringer og ga hverandre veiledning, tips og ideer til faglig samarbeid innen og utenfor skolen. 

Lærere Oslo

Dagen ble avsluttet med presentasjon av alle skoleprosjektene, dere lærene redegjorde for hvordan de arbeider med å skape handlingskompetanse for bærekraftig utvikling hos elevene sine.  presentasjon Oslov15

Vi vil takke deltakerne for en flott samling! Dagen ble en innholdsrik med engasjerte og flinke lærere som delte viktige erfaringer fra arbeidet sitt. 

Hilsen,

Eldri og Majken 

 

 

Programmet for dagen

09:00 – 09:30 Velkommen og Praktisk informasjon

09:30 – 10:30 Faglig samarbeid i undervisning for bærekraftig utvikling

10:45 – 12:00 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling

12:30 – 12:45 Lunsj

12:45 – 14:00 Progresjon og vurdering av kompetanser for bærekraftig utvikling

14:15 – 15:00 Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt

15:00 -  15:30 Oppsummering