Referat fra regional samling for Hedmark og Oppland 6.november

Torsdag 6. november møttes i alt 20 skoler fra Hedmark og Oppland til regional samling i Den naturlige skolesekken, på Scandic Hotell Hamar.

Alle skolene som har fått midler i Den naturlige skolesekken i Hedmark og Oppland i skoleåret 2014-2015 deltok. Det var i alt 42 deltakere på samlingen.

Fokus for samlingen var undervisning for bærekraftig utvikling. Samlingen besto av tre hoveddeler:

  1. Presentasjon: Kort gjennomgang av formålet med Den naturlige skolesekken og de bærende ideer bak utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Se vedlagte presentasjon.
  2. Workshop: Deltakerne fra den enkelte skole fikk anledning til å arbeide videre med opplegget fra sin skole, i lys av de bærende ideer bak UBU.
  3. Skolepresentasjoner og utveksling: Lærerne presenterte det enkelte skoleprosjekt på poster og lærerne fikk anledning til å diskutere og utveksle tanker og erfaringer omkring sine planer.

Posterpresentasjon 2 Posterpresentasjon 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

09:30 – 10:00 Velkommen, kaffe, te

10:00 – 10:45 Nettbaserte undervisningsressurser om bærekraftig utvikling

10:45 – 11:30 Workshop: Handlingskompetanse for bærekraftig utvikling i eget skoleprosjekt

11:45 – 12:30 Workshop: Undervisning for bærekraftig utvikling i eget skoleprosjekt

12:30 - 13:30 Lunsj

13:30 – 14:30 Forberede presentasjon av eget skoleprosjekt

14:30 – 15:30 Posterpresentasjon

15:30 – 16:00 Oppsummering & avslutning

Deltakere

Fylke

Skole

Tittel på undervisningsopplegg

Hedmark

 Fossen skole

Oppdag det biologiske mangfoldet i skogen og økosystemet i vassdraget

Hanstad barne- og ungdomsskole

Praktisk og variert undervisning i naturfag ved Hanstad barne- og ungdomsskole

Stange skole

Undervisningsopplegg i skolens nærområder for 1.-7. trinn

Storhamar skole

Realfag i Mjøsa

Tolga skole

Erlia i et historisk perspektiv

Oppland

 Bergerbakken skole

Fra sansing til handling

Bjørnsveen ungdomsskole

Skogen, en bærekraftig naturressurs og kilde til økt klimaforståelse

Fredheim skole

Levende nærmiljø

Grua skole

Fra sansning til handling, Gruve på Grua

Harestua skole

Fra sansing til handling

Jaren skole

Bruke uteklasserommet i tverrfaglig arbeid med hovedvekt på naturfagundervisningen

Jevnaker barneskole

Fra sansning til handling

Jevnaker u-skole

Fra sansning til handling

Lunner barneskole

Implementering og integrering

Lunner ungdomsskole

Fra sansning til handling

Moen skole

Fra sansning til handling

Otta ungdomsskole

Naturgrunnlagets betydning for kommunen vår

Sanne skole

Fra sansning til handling

Smestad u-skole

Mennesket og naturarven i Lågendelta

Toso skole

Fra sansing til handling

Solobservatoriet

Ekstern aktør