Nasjonal konferanse i Den naturlige skolesekken 2014

Onsdag 17. september inviterte Naturfagsenteret til årets konferanse i Den naturlige skolesekken. Konferansen ble avholdt i Georg Sverdrups hus på Universitetet i Oslo. Konferansen var for alle skoler som deltok i Den naturlige skolesekken 2014/2015.

Program 17.september

Prosjektleder Eldri Scheie ønsket velkommen til skoler fra nord til sør. Deltagerne satt regionvis for å knytte kontakter i sin region. Åpningstalene var ved statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og statssekretær Birgitte Jordahl fra Kunnskapsdepartementet (KD). Lars Andreas Lunde la blant annet vekt på viktigheten av å ta vare på artsmangfoldet for verdiskapning, mat, medisiner og rekreasjon. Han fremhevet at det å ta elevene ut av klasserommet gir avbrekk og gode opplevelser, men at et samarbeid med eksterne aktører i Den naturlige skolesekken også gir et godt grunnlag for faglig utbytte for elevene. Et viktig budskap i miljødebatten er at det fortsatt er mulig å endre situasjonen, men vi må handle i dag. – Sønnen min går i første klasse, og jeg håper virkelig skolen hans lar ham få bli med på et opplegg som dette! utbrøt han begeistret. Birgitte Jordahl la vekt på at Den naturlige skolesekken er en operasjonalisering av strategien for utdanning for bærekraftig utvikling. Den naturlige skolesekken er også viktig for å skape et tettere samarbeid mellom skoler og nærmiljøet, noe som kan gjøre undervisningen mer spennende og relevant. – Jeg brenner for Den naturlige skolesekken, og det er viktig at den videreutvikles, var et budskap fra Birgitte Jordahl.

Fra venstre: Anne Elisabeth Scheen (KLD), Birgitte Jordahl (KD), Majken Korsager, Jan Peter Strømsheim (KD), Lars Andreas Lunde (KLD) og Eldri Scheie. Foto: Rim Tusvik Fra venstre: Anne Elisabeth Scheen (KLD), Birgitte Jordahl (KD), Majken Korsager, Jan Peter Strømsheim (KD), Lars Andreas Lunde (KLD) og Eldri Scheie. Foto: Rim Tusvik

Det var flere presentasjoner gjennom dagen, som på ulikt vis løftet fram hvordan undervise for bærekraftig utvikling. Det var god stemning i salen, og en lærer kommenterte at det var akkurat passe lange innlegg.

Et fullsatt auditorium. Foto: Rim Tusvik Et fullsatt auditorium. Foto: Rim Tusvik

Selv om det var en stor forsamling av deltagere, fikk de gjennom dagen ulike oppgaver som de diskuterte i grupper. I presentasjonen om hvordan bruke lokalsamfunn og nærmiljø, fikk deltagerne se bilder av en konkret læringsarena, for eksempel en gammel gård med kuer som beiter. Diskusjonen gikk rundt hvilket faglig innhold det kan være naturlig å knytte til denne læringsarenaen og hvordan vi kan arbeide med bærekraftig utvikling her.

Akive deltakere i ivrig diskusjon. Foto: Aud Ragnhild Skår Akive deltakere i ivrig diskusjon. Foto: Aud Ragnhild Skår

Majken Korsager og Eli Munkebye ledet forsamlingen gjennom aktiviteten Økologisk håndavtrykk og fotavtrykk (se side 111) som et eksempel på utforskende undervisning. Etter denne sekvensen satt det to lærere og nikket til hverandre og avtalte å prøve ut dette med elevene sine. Deltagerne fikk også i løpet av dagen mulighet til å sette sine økologiske håndavtrykk på store, hvite ark i foajeen.

Uformelle kommentarer fra deltagere viste at det de hørte satte i gang tanker rundt egen undervisning. – Når jeg hører dette, kverner tankene videre, hva kan jeg gjøre med mine elever? sa en lærer. En skoleleder mente at det var kjekt med en slik felles start. – Prosjektet opplevdes litt skummelt før, men nå kjenner jeg at det har landa litt, sa hun. Hun fikk også konkrete ideer fra utstillingen som skolen kan bruke i sitt prosjekt. Andre kom med kommentarer som: – Dette er nyttig og passer rett inn i vår hverdag i skolen.

Engasjerte elever imponerte stort med hva de hadde lært av å være med på prosjekt i Den naturlige skolesekken. Foto: Aud Ragnhild Skår Engasjerte elever imponerte stort med hva de hadde lært av å være med på prosjekt i Den naturlige skolesekken. Foto: Aud Ragnhild Skår Et av dagens høydepunkt kom med en flott gjeng med elever som fortalte hva de husket fra fire år tilbake. Elevene fortalte om sine tanker og opplevelser rundt prosjektet Miljøskogen, hvordan de opplevde en søppelskog i nærområdet og hvordan de hadde fått et eierforhold til denne etter hvert som de ryddet opp i den. – Vi ble utrolig glade i skogen, sa en elev. – Dette var noe vi gjorde sammen, hele skolen, sa en annen. – Det vi gjorde hadde satt spor i oss, oppsummerte en elev og viste med det at gode holdninger kan skapes og opplevelser setter spor i lang tid etter et slikt prosjekt. De fikk også erfare interessekonflikter i praksis mellom kunstgressbane og skogen deres. – Jeg ville ikke gå inn på fotballbanen, men til slutt måtte jeg det, fordi vi skulle ha gym…, fortalte en elev. Og Lars fra 5. trinn avsluttet med å nevne sangen Stopp fra MGPjr. ...den syns jeg egentlig fortjente å vinne, ikke bare fordi den var bra, men fordi den handler om noe som er veldig viktig. Det handler om: Du må stoppe, se hva som er rundt deg og rydde for å sørge for at alle andre som kommer etter deg har det bra. Og det er en flott oppsummering av budskapet på konferansen.

 

Programmet

09.00 - 10.00

Registrering og kaffe Sted: Georg Sverdrup, UiO, Oslo

 

10.00 - 10.10

 

10.10 – 10.30

 

 

10.30 – 11.00

 

Velkommen

 

Bærekraftig utvikling

 

 

Utdanning for Bærekraftig utvikling

Eldri Scheie, Naturfagsenteret

 

Statssekretær Lars Andreas Lunde,

Klima- og miljødepartementet

 

Statssekretær Birgitte Jordahl,

Kunnskapsdepartementet

11.00 – 11.15

PAUSE

11.15 – 11.25

 

11.25 – 11.45

 

11.45 – 12.00

Naturfagsenterets arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling

 

Den naturlige skolesekken - hva er målet - hva får dere, hva krever vi?

 

Undervisning for bærekraftig utvikling i Den naturlige skolesekken

Doris Jorde, Naturfagsenteret

 

Eldri Scheie, Naturfagsenteret

 

Majken Korsager, Naturfagsenteret

 

12.00-13.00

LUNSJPAUSE

Stand eksterne aktører

Posterutstilling av skoleprosjekter

13.00 - 13.45

Hvordan jobbe tverrfaglig og samarbeide med eksterne aktører?

Eldri Scheie, Naturfagsenteret

14.00 -14.45

Hvordan undervise utforskende for bærekraftig utvikling?

Majken Korsager, Naturfagsenteret

& Eli Munkebye, NTNU, Naturfagsenteret

15.00 – 15.45

Hvordan bruke lokalsamfunn og nærmiljø i undervisning for bærekraftig utvikling?

Anja Gabrielsen, HiT

Arne Jordet, HiH

15.45 - 16:00

PAUSE

16:00 - 16:40

 

16:40 – 17:00

Paneldebatt: Utdanning for bærekraftig utvikling i norsk skolesystem

 

Oppsummering og bok-utdeling

Anders Isnes, Naturfagsenteret

Astrid Sinnes, NMBU