Regional samling for Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Tirsdag 25. mars inviteres DNS-skolene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder til den andre av de to regionale samlingene med Høgskolen i Telemark.

 

Sted: Høgskolen i Telemark, Kjølnes Ring 56, Porsgrunn. Rom: N-110

Tid: 25. mars kl 10-15.30

Påmeldingsfrist: 17. mars

 

Forberedelse for deltakerne:

Det er verdifullt for videre samarbeid på skolene om dere deltar med to lærere. Samlingen har som hovedtema "Undervisning for bærekraftig utvikling". Vi ønsker at dere til samlingen forbereder en kort presentasjon av perspektivet på undervisning for bærekraftig utvikling i eget prosjekt. Dette perspektivet skal diskuteres og bearbeides videre i gruppearbeid på samlingen. Om det blir tid kan disse eksemplene presenteres for de andre. Samlingen vil ha en viktig støttefunksjon med tanke på å utarbeide et meningsfylt undrevisningsperspektiv for bærekraftig utvikling i eget prosjekt.

Program:

Kl. 09:30-10:00 Kaffe og rundstykker

Kl. 10:00-11:30 Velkommen. Orientering om Underveisrapporter v/regionleder Ingunn Fjørtoft
                        Kort om status fra prosjektskolene

Kl. 11:30-12:15 Undervisning for bærekraftig utvikling v/Anja Gabrielsen

Kl. 12:15-13:00 Lunsj

Kl. 13:00-15:00 Gruppearbeid : UBU i egne prosjekt

Frukt & Kaffe

Kl. 15:00-15:30 Oppsummering veien videre

 

VEL MØTT!

 

Kontaktperson og påmelding: Ingunn Fjørtoft, ingunn.fjortoft@hit.no